Michael đang lặn bắt tôm hùm thì bị một con cá voi lưng gù ngoạm chặt vào miệng. Anh chống trả trong bóng tối khi các cơ của cá voi ép vào người anh. Anh nghĩ rằng mình xong đời rồi. Nhưng cá voi không thích người bắt tôm hùm, và ba mươi giây sau, nó phun Michael lên không trung. Điều lạ kỳ là Michael không hề bị gãy xương mà chỉ có những vết bầm tím và câu chuyện về một con cá voi.

Michael không phải là người đầu tiên trải qua kinh nghiệm đó. Giô-na đã từng bị “một con cá lớn” nuốt chửng (Giôn. 2:1), và ông ở trong bụng cá ba ngày trước khi nó nhả ra trên đất (2:1; 2:11). Không giống như Michael vô tình bị cá ngoạm, Giô-na bị con cá nuốt chửng vì ghét kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên và không muốn họ ăn năn. Chúa bảo Giô-na đi rao giảng ở Ni-ni-ve nhưng ông lại xuống tàu đi về hướng khác. Vì vậy, Chúa đã sai một con cá lớn đến để khiến ông chú ý.

Tôi hiểu vì sao Giô-na ghét quân A-si-ri. Trong quá khứ, họ từng gây rắc rối cho dân Y-sơ-ra-ên, và trong vòng năm mươi năm, họ đã bắt các chi phái phía bắc đi lưu đày và các chi phái này đã biến mất vĩnh viễn. Giô-na bực tức là điều dễ hiểu vì dân A-si-ri có thể được tha thứ.

Nhưng Giô-na trung thành với dân Chúa hơn là với Chúa của mọi dân tộc. Đức Chúa Trời yêu kẻ thù của dân Y-sơ-ra-ên và muốn cứu họ. Ngài yêu kẻ thù của chúng ta và muốn cứu họ. Với quyền năng của Thánh Linh, chúng ta hãy đến với họ để chia sẻ về Tin Lành của Chúa Jêsus.