Những bông hoa được cắt từ Ecuador khi đến nhà tôi trở nên rũ rượi sau chặng đường dài. Người ta hướng dẫn cách để làm chúng tươi lại bằng cách tưới nước mát. Tuy nhiên, trước đó, cành hoa phải được cắt tỉa để chúng có thể hút nước dễ dàng hơn. Nhưng liệu chúng có sống sót?

Tôi đã có được câu trả lời vào sáng hôm sau. Bó hoa Ecuador đẹp tuyệt vời, với những bông hoa mà tôi chưa từng thấy trước đây. Nước sạch đã tạo nên sự khác biệt, đây là lời nhắc nhở về những gì Chúa Jêsus phán về nước và ý nghĩa của nước đối với những người tin Ngài.

Khi Chúa Jêsus xin một phụ nữ Sa-ma-ri cho uống nước mà bà lấy từ giếng, Ngài đã thay đổi cuộc đời bà. Bà rất ngạc nhiên khi Ngài hỏi xin nước uống bởi vì người Do Thái coi thường người Sa-ma-ri. Nhưng Chúa Jêsus nói: “Nếu chị biết quà tặng của Đức Chúa Trời, và Người đang nói với chị: ‘Cho Ta xin nước uống’ là ai thì chắc chắn chị sẽ nài xin Người, và Người sẽ cho chị nước sống” (Gi. 4:10). Về sau, Ngài đã phán trong đền thờ rằng: “Nếu người nào khát, hãy đến với Ta mà uống” (7:37). Ở trong những người tin Chúa, “sông sự sống sẽ tuôn tràn từ lòng mình, đúng như Kinh Thánh đã nói. Ngài nói điều nầy chỉ về Thánh Linh mà những người tin Ngài sẽ nhận được” (c.38–39).

Hôm nay, Thánh Linh của Đức Chúa Trời phục hồi và ban sức sống khi chúng ta mệt mỏi về cuộc sống. Ngài là Nước Sống, ngự trị trong tâm hồn chúng ta và ban cho chúng ta sự tươi mới. Hôm nay, nguyện chúng ta kinh nghiệm sự tươi mới mà Thánh Linh ban.