Drew đã bị bỏ tù hai năm vì phục vụ Chúa Jêsus. Anh đã đọc những câu chuyện về các giáo sĩ luôn cảm thấy vui mừng trong suốt thời gian bị giam giữ, nhưng anh thú nhận rằng đó không phải là trải nghiệm của anh. Anh nói với vợ mình rằng Chúa đã chọn nhầm người để chịu khổ cho Ngài. Người vợ trả lời: “Không đâu. Em nghĩ có lẽ Ngài đã chọn đúng người. Đây không phải là một sự tình cờ.”

Có lẽ Drew thấy mình giống tiên tri Giê-rê-mi, người đã trung tín phục vụ Chúa bằng cách cảnh báo Giu-đa rằng Chúa sẽ sửa phạt họ vì tội lỗi của họ. Nhưng sự đoán phạt của Chúa vẫn chưa xảy ra, và những người lãnh đạo của Giu-đa đã đánh ông và cùm ông lại. Giê-rê-mi trách Chúa: “Lạy CHÚA, Chúa đã lừa dối con” (c.7). Ông nghĩ rằng Chúa không thể giải cứu. Lời của Chúa chỉ khiến ông “bị nhục mạ và chế giễu suốt ngày ”(c.8). Giê-rê-mi nói: “Đáng nguyền rủa cho cái ngày tôi chào đời!… Tại sao tôi phải lọt lòng mẹ để thấy cảnh cực nhọc lo buồn, cả đời mang sỉ nhục?” (c.14,18).

Cuối cùng thì Drew cũng được thả, nhưng qua thử thách đó, anh bắt đầu hiểu rằng có lẽ Chúa đã chọn anh – giống như Ngài đã chọn Giê-rê-mi – bởi vì anh yếu đuối. Nếu anh và tiên tri Giê-rê-mi mạnh mẽ, thì có lẽ họ đã nhận được lời khen ngợi vì sự thành công của mình. Nhưng nếu họ yếu đuối, thì mọi vinh quang cho sự kiên trì của họ đều quy về Chúa Jêsus (I Cô. 1:26-31). Sự yếu đuối của anh đã khiến anh trở thành người hoàn hảo để Chúa Jêsus sử dụng.