Một cơn lốc xoáy đã thổi qua vùng dân cư vào một buổi tối tháng 6 năm 2021, phá hủy kho thóc của một gia đình. Đó là sự mất mát đáng buồn vì kho thóc đã là tài sản của gia đình này từ cuối những năm 1800. Khi John và Barb lái xe ngang qua đó trên đường đến nhà thờ vào sáng hôm sau, họ đã nhìn thấy sự thiệt hại và tự hỏi họ có thể giúp đỡ thế nào. Họ ghé vào và biết rằng gia đình này đang cần người phụ dọn dẹp nên nhanh chóng quay xe về nhà thay quần áo rồi quay lại dành cả ngày để dọn dẹp mớ hỗn độn mà những cơn gió hung tợn đã tạo ra. Họ đã thể hiện đức tin bằng hành động khi phục vụ những người cần giúp đỡ.

Gia-cơ nói rằng “đức tin mà không có việc làm thì chết” (2:26). Ông nêu gương của Áp-ra-ham, người đã vâng phục bước theo Chúa dù không biết mình đi đâu (c.23; xem Sáng. 12:1–4; 15:6; Hê. 11:8). Gia-cơ cũng đề cập đến Ra-háp, người đã thể hiện niềm tin của mình nơi Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên khi giấu các thám tử đến do thám thành Giê-ri-cô (Gia-cơ 2:25; xem thêm Giô-suê 2; 6:17).

“Nếu một người bảo mình có đức tin nhưng không có hành động” (Gia-cơ 2:14), thì điều đó không ích gì cho họ. Học giả Kinh Thánh Matthew Henry diễn giải: “Đức tin là gốc rễ, việc lành là bông trái, và chúng ta phải có cả hai điều đó.” Đức Chúa Trời không cần những việc lành của chúng ta, nhưng đức tin của chúng ta được chứng minh bởi việc làm.