“BROKE” là tên một con đường và Grady đã khắc năm chữ đó một cách tự hào trên biển số xe của ông. Dù không hề có ý định chuyển tải ý nghĩa thuộc linh nhưng từ này thật phù hợp với người đàn ông trung niên cờ bạc, ngoại tình và lừa dối. Ông đã bị đổ vỡ, phá sản và xa cách Chúa. Tuy nhiên, tất cả đã thay đổi vào một buổi tối khi Thánh Linh Chúa cáo trách ông tại phòng khách sạn. Ông nói với vợ mình: “Anh nghĩ mình đã được cứu!” Tối hôm đó, ông thú nhận những tội lỗi mà ông nghĩ rằng sẽ mang theo xuống mồ và ông đã đến với Chúa Jêsus để được tha thứ. Trong ba mươi năm tiếp theo, người đàn ông từng nghĩ mình sẽ chết trước bốn mươi tuổi giờ đây là một người được biến đổi, vẫn tiếp tục sống và phục vụ Chúa. Biển số xe của ông cũng đổi từ “BROKE” (đổ vỡ) sang “REPENT” (ăn năn).

Ăn năn. Đó là điều Grady đã làm, cũng là điều mà Chúa kêu gọi Y-sơ-ra-ên làm trong Ô-sê 14:1–2. “Hỡi Y-sơ-ra-ên, hãy trở lại cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi… Các ngươi hãy đem lời nói mà trở lại cùng Đức Giê-hô-va; Hãy thưa với Ngài rằng: “Xin cất bỏ mọi tội ác chúng con và nhậm điều tốt lành”. Dù lớn hay nhỏ, ít hay nhiều, thì tội lỗi luôn làm chúng ta xa cách Chúa. Nhưng khoảng cách đó sẽ bị xóa bỏ khi chúng ta quay lưng khỏi tội lỗi, trở lại với Đức Chúa Trời và tiếp nhận sự tha thứ mà Ngài ban qua sự chết của Chúa Jêsus. Dù bạn là một tín hữu đang tranh chiến với tội lỗi hay cuộc sống hiện tại của bạn giống như những gì Grady đã trải qua, thì hãy biết rằng sự tha thứ chỉ cách bạn một lời cầu nguyện mà thôi.