Tôi nhăn mặt nhìn vào điện thoại và thở dài. Sự khó chịu khiến tôi cau mày. Tôi và một người bạn đã có bất đồng nghiêm trọng về một vấn đề của con cái, và tôi biết mình cần phải gọi điện xin lỗi cô ấy. Tôi không muốn làm điều đó vì quan điểm của chúng tôi vẫn khác nhau, nhưng tôi biết mình đã không tử tế và khiêm nhường trong lần vừa rồi khi chúng tôi thảo luận về vấn đề này.

Nghĩ về cuộc gọi, tôi tự hỏi: Điều gì sẽ xảy ra nếu cô ấy không tha thứ cho mình? Sẽ ra sao nếu cô ấy không muốn tiếp tục tình bạn này? Ngay sau đó, lời một bài hát xuất hiện trong đầu tôi và đưa tôi trở lại khoảnh khắc khi tôi xưng nhận tội lỗi của mình trong hoàn cảnh đó với Chúa. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì tôi biết Chúa đã tha thứ cho tôi và giải thoát tôi khỏi tội lỗi.

Chúng ta không thể kiểm soát cách phản ứng của người khác khi chúng ta cố gắng giải quyết những vấn đề về mối quan hệ. Miễn là chúng ta thực hiện phần việc của mình, khiêm nhường xin tha thứ và thay đổi những gì cần thiết, thì chúng ta có thể để Chúa lo việc phục hồi. Ngay cả khi chúng ta phải chịu đựng nỗi đau của “những vấn đề về con người” chưa được giải quyết, thì sự bình an với Chúa luôn là điều có thể xảy ra. Vòng tay Chúa luôn rộng mở, và Ngài đang chờ đợi để bày tỏ cho chúng ta ân điển và lòng thương xót mà chúng ta cần. “Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín, công chính sẽ tha tội cho chúng ta và tẩy sạch chúng ta khỏi mọi điều bất chính” (I Gi. 1:9).