Doris Kearns Goodwin cảm thấy lo sợ khi quyết định viết một cuốn sách về Abraham Lincoln, vì đã có khoảng mười bốn nghìn cuốn sách viết về vị tổng thống thứ mười sáu này của Hoa Kỳ. Còn điều gì khác để nói về vị lãnh tụ đáng kính này? Nhưng Goodwin không nản lòng, nỗ lực của cô đã cho ra đời cuốn Đối thủ cùng phe: Thiên tài Chính trị của Abraham Lincoln. Hiểu biết mới mẻ của cô về phong cách lãnh đạo của Lincoln đã trở thành cuốn sách được xếp hạng và đánh giá cao.

Sứ đồ Giăng đã phải đối mặt với một thách thức khác khi ông ký thuật lại chức vụ và sự khổ nạn của Chúa Jêsus. Câu cuối cùng của Phúc m Giăng cho biết: “Đức Chúa Jêsus còn làm nhiều việc khác nữa. Nếu cứ ghi chép hết từng việc, thì thiết nghĩ rằng cả thế gian cũng không thể chứa hết những sách được viết ra” (Gi, 21:25). Giăng có rất nhiều dữ kiện nhưng lại không thể sử dụng hết!

Vì vậy, chiến lược của Giăng là chỉ tập trung vào một số phép lạ có chọn lọc để chứng minh cho tuyên bố “Ta là” của Chúa Jêsus xuyên suốt bản ký thuật của ông. Tuy nhiên, đằng sau chiến lược này là một mục đích vĩnh cửu: “Nhưng các việc nầy được ghi chép để anh em tin rằng Đức Chúa Jêsus là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời, và để khi anh em tin thì nhờ danh Ngài mà được sự sống” (c.31). Từ vô số chứng cứ, Giăng đưa ra rất nhiều lý do để tin vào Chúa Jêsus. Bạn có thể nói về Ngài cho ai hôm nay?