Lời đề nghị có vẻ ổn và đó chính xác là thứ Peter cần. Sau khi bị cho thôi việc, người trụ cột duy nhất trong gia đình trẻ này đã khẩn thiết cầu nguyện xin Chúa cho một công việc khác. Bạn của anh nói: “Chắc chắn đây là câu trả lời của Chúa cho những lời cầu nguyện của bạn.”

Tuy nhiên, khi đọc về nhà tuyển dụng tiềm năng, Peter cảm thấy bất an. Công ty đầu tư vào các mảng kinh doanh đáng ngờ và đã bị cảnh báo có dấu hiệu tham nhũng. Cuối cùng, Peter dù rất đau đớn cũng đã từ chối lời đề nghị làm việc. “Tôi tin Chúa muốn tôi làm điều đúng đắn,” anh ấy chia sẻ với tôi. “Tôi chỉ cần tin rằng Ngài sẽ chu cấp cho tôi.”

Peter được nhắc nhở về câu chuyện Đa-vít chạm trán Sau-lơ trong hang động. Có vẻ như ông đang được trao cơ hội hoàn hảo để giết kẻ đang săn lùng mình, nhưng Đa-vít đã cưỡng lại. Ông nói: “Xin Đức Giê-hô-va đừng để ta phạm tội,.. vì Sau-lơ là người được xức dầu của Đức Giê-hô-va” (I Sam. 24:7). Đa-vít đã cẩn trọng phân biệt đâu là suy nghĩ của riêng ông về các sự kiện và đâu là mạng lệnh của Đức Chúa Trời để ông có thể vâng theo sự chỉ dẫn của Ngài và làm điều đúng đắn.

Thay vì luôn cố gắng tìm kiếm “các dấu hiệu” trong một số tình huống, chúng ta hãy nhìn lên Chúa và lẽ thật của Ngài để có sự khôn ngoan và được hướng dẫn để phân biệt những điều ở phía trước. Ngài sẽ giúp chúng ta làm điều đúng theo mắt Ngài.