Jack luôn biết cách đưa đoàn tàu đi đúng hướng. Trong chín năm làm việc, nó chưa bao giờ quên chuyển đường ray khi các đầu máy xe lửa đến gần ga Uitenhage, Nam Phi, và kéo còi ra hiệu hướng chúng phải đi.

Jack chính là một con khỉ đầu chó Chacma. Nó đã được nhân viên tín hiệu đường sắt James Wide chăm sóc, và đến lượt Jack chăm sóc lại cho James. Wide đã mất cả hai chân khi ngã giữa các toa tàu đang di chuyển. Ông huấn luyện Jack giúp mình làm các việc quanh nhà và chẳng bao lâu Jack cũng hỗ trợ được cho ông cả trong công việc, nó học cách phản ứng với các tín hiệu tàu đến bằng cách kéo cần gạt tương ứng cho đường ray tàu cần đi.

Kinh Thánh kể về một con vật khác đã giúp người một cách lạ lùng, đó là con lừa cái của Ba-la-am. Ba-la-am là một tiên tri ngoại bang phục vụ một vị vua có ý định làm hại Y-sơ-ra-ên. Khi Ba-la-am cưỡi lừa trên đường đến trợ giúp nhà vua thì “Đức Giê-hô-va mở miệng con lừa cái” và nó nói với Ba-la-am (Dân. 22:28). Điều con lừa nói là một phần trong cách Đức Chúa Trời “mở mắt Ba-la-am” (c.31), cảnh báo ông về hiểm họa sắp xảy ra, và giữ cho ông không làm hại dân Ngài.

Một con khỉ đầu chó điều khiển đường ray? Một con lừa cái biết nói? Tại sao không? Nếu Đức Chúa Trời có thể sử dụng những con vật tuyệt vời này cho những mục đích tốt lành, thì chẳng có gì quá xa vời để tin rằng Ngài cũng có thể sử dụng bạn và tôi. Hãy nhìn lên Ngài và tìm kiếm sức lực từ Ngài, chúng ta có thể đạt được nhiều điều hơn chúng ta nghĩ.