Năm 2020 là kỷ niệm 100 năm ngày Hiến pháp Hoa Kỳ thông qua Tu chính án thứ 19 cho phép phụ nữ được quyền bầu cử. Những bức ảnh cũ chụp những đoàn người tuần hành giơ cao biểu ngữ được trang trí bằng Thi Thiên 68:11: “Chúa truyền lệnh, một đoàn phụ nữ ra đi loan báo.”

Trong Thi Thiên 68, Đa-vít mô tả Đức Chúa Trời là Đấng dẫn dắt những kẻ bị áp bức ra khỏi cảnh tù đày (c.6), làm tươi mới những kẻ mệt mỏi bằng sự giàu có dư dật của Ngài (c.9–10). Trong suốt 35 câu Thi Thiên này, Đa-vít đề cập đến Đức Chúa Trời 42 lần, bày tỏ việc Ngài thường xuyên ở với dân sự, giải cứu họ khỏi bất công và đau khổ. Và một đoàn phụ nữ mạnh mẽ loan báo lẽ thật này (c.11).

Dù những người phụ nữ tuần hành cho quyền bầu cử có hiểu hết ý nghĩa của điều mà Thi Thiên 68 công bố hay không, thì các biểu ngữ của họ vẫn công bố một lẽ thật trường tồn. Đức Chúa Trời, “Cha của trẻ mồ côi và Đấng Phân xử cho người góa bụa” (c.5), đi trước dân sự Ngài, đưa họ đến những nơi phước hạnh, tươi mới và vui mừng.

Ước mong chúng ta sẽ được khích lệ trong ngày hôm nay, nhớ rằng Chúa luôn hiện diện giữa dân Ngài, đặc biệt là giữa những người yếu đuối và đau khổ. Như trong quá khứ, Chúa vẫn luôn hiện diện đầy năng quyền với chúng ta ngày nay qua Thánh Linh Ngài.