Vào cuối thập niên 1800, nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đã cùng lúc phát triển các chương trình mục vụ tương tự nhau. Đầu tiên là ở Montreal, Canada, vào năm 1877. Năm 1898, một ý tưởng khác đã được công bố ở thành phố New York. Đến năm 1922, khoảng 5.000 chương trình này đã được đưa vào hoạt động ở Bắc Mỹ mỗi mùa hè.

Từ đó, chương trình Thánh Kinh Hè bắt đầu. Niềm đam mê thúc đẩy những người tiên phong tổ chức chương trình này chính là mong muốn giới trẻ được biết Kinh Thánh.

Phao-lô cũng có đam mê tương tự cho người con trẻ tuổi trong đức tin của mình là Ti-mô-thê. Ông viết rằng: “Cả Kinh Thánh đều được Đức Chúa Trời cảm thúc” và trang bị chúng ta “cho mọi việc lành” (II Tim. 3:16–17). Nhưng đây không chỉ là một gợi ý nhẹ nhàng rằng “đọc Kinh Thánh là tốt”. Lời khuyên của Phao-lô theo sau lời cảnh báo nghiêm trọng, rằng “trong những ngày cuối cùng, sẽ có những thời kỳ khó khăn” (c.1), với những giáo sư giả “không bao giờ nhận biết chân lý” (c.7). Chúng ta cần phải bảo vệ chính mình bằng Lời Kinh Thánh, vì nó giúp chúng ta hiểu biết về Đấng Cứu Rỗi, khiến chúng ta “khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus” (c.15).

Việc học Kinh Thánh không chỉ dành cho thiếu nhi mà còn dành cho người trưởng thành. Và nó không chỉ dành cho mùa hè mà là công việc mỗi ngày. Phao-lô viết cho Ti-mô-thê: “Từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh” (c.15), nhưng không bao giờ là quá muộn để bắt đầu. Dù chúng ta đang ở giai đoạn nào của cuộc đời, sự khôn ngoan của Kinh Thánh sẽ luôn kết nối chúng ta với Chúa Jêsus. Đây là bài học Thánh Kinh Hè mà Chúa dành cho tất cả chúng ta.