“Lạy Chúa, xin hãy đưa con đến bất cứ đâu, trừ nơi đó”. Đó là lời cầu nguyện của tôi khi còn là một thiếu niên, trước khi bắt đầu một năm làm sinh viên trao đổi nước ngoài. Tôi không biết mình sẽ đi đâu, nhưng tôi biết rõ nơi mình không muốn đến. Tôi không nói được ngôn ngữ của quốc gia ấy, và tâm trí tôi tràn ngập thành kiến ​​đối với phong tục và con người ở đó. Vì vậy, tôi đã cầu xin Chúa đưa tôi đi nơi khác.

Nhưng trong sự khôn ngoan vô hạn của Ngài, Chúa đã đưa tôi đến chính xác nơi mà tôi không muốn đến. Tôi rất vui vì Ngài đã làm như vậy! 40 năm sau, tôi vẫn còn những người bạn thân yêu tại mảnh đất ấy. Khi tôi kết hôn, phù rể Stefan của tôi cũng đến từ nơi đó. Khi anh ấy kết hôn, tôi cũng bay sang đó. Và chúng tôi sẽ sớm lên kế hoạch cho một chuyến viếng thăm nữa.

Những điều tuyệt vời sẽ xảy ra khi Chúa biến đổi tấm lòng của bạn! Sự biến đổi ấy được minh họa chỉ với ba từ: “Hỡi anh Sau-lơ” (Công Vụ 9:17).

Đó là lời của A-na-nia, một tín hữu được Chúa kêu gọi đến phục hồi thị lực cho Sau-lơ ngay sau khi ông cải đạo (c.10–12). Ban đầu, A-na-nia cự tuyệt vì quá khứ bạo ngược của Sau-lơ, ông cầu nguyện: “Con có nghe nhiều người nói người nầy đã làm hại biết bao thánh đồ của Ngài” (c.13).

Nhưng A-na-nia đã vâng lời và lên đường. Và vì A-na-nia thay đổi tấm lòng nên ông đã có thêm một người anh em mới trong đức tin, Sau-lơ được gọi là Phao-lô, và Tin Lành về Chúa Jêsus được lan truyền mạnh mẽ. Sự thay đổi thật sự luôn có thể đến qua Ngài!