Sau nhiều năm nghiên cứu, các nhà khoa học phát hiện ra rằng loài sói có tiếng kêu riêng biệt giúp chúng giao tiếp với nhau. Bằng cách sử dụng một mã phân tích âm thanh đặc biệt, một nhà khoa học nhận ra rằng âm lượng và cao độ khác nhau trong tiếng tru của sói đã giúp cô xác định được những con sói cụ thể với độ chính xác 100%.

Kinh Thánh đưa ra nhiều ví dụ về việc Chúa nhận ra giọng nói riêng biệt của những tạo vật yêu dấu của Ngài. Ngài gọi tên Môi-se và phán trực tiếp với ông (Xuất. 3:4–6). Tác giả Thi Thiên là Đa-vít tuyên bố: “Con lớn tiếng kêu cầu Đức Giê-hô-va, và từ núi thánh, Ngài đáp lời con” (Thi. 3:4). Sứ đồ Phao-lô cũng nhấn mạnh giá trị của việc con dân Chúa nhận ra tiếng phán của Ngài.

Khi chia tay các trưởng lão Ê-phê-sô, Phao-lô cho biết Thánh Linh đã “thúc giục” ông đi đến Giê-ru-sa-lem. Ông cam kết tuân theo lời Chúa phán, mặc dù không biết điều gì sẽ xảy ra khi ông đến (Công Vụ 20:22). Phao-lô cảnh báo rằng “muông sói dữ tợn” sẽ “giảng những điều sai lạc”, thậm chí từ chính trong hội thánh (c.29–30). Sau đó, ông khích lệ các trưởng lão tiếp tục siêng năng tìm hiểu lẽ ​​thật của Đức Chúa Trời (c.31).

Mọi tín hữu đều có đặc quyền được biết rằng Chúa luôn lắng nghe và đáp lời chúng ta. Chúng ta cũng có quyền năng của Đức Thánh Linh, Đấng giúp chúng ta nhận ra tiếng phán của Đức Chúa Trời, tiếng phán ấy luôn phù hợp với lời Kinh Thánh.