Các nhà nghiên cứu ở Phúc Kiến, Trung Quốc muốn giúp các bệnh nhân trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) ngủ ngon hơn. Họ đã đo lường hiệu quả của các thiết bị hỗ trợ giấc ngủ đối với các đối tượng nghiên cứu, trong môi trường ICU mô phỏng chính xác ánh sáng bệnh viện, âm thanh của máy móc và tiếng y tá nói chuyện. Nghiên cứu của họ cho thấy các công cụ như đồ bịt mắt và nút bịt tai giúp cải thiện sự nghỉ ngơi của đối tượng nghiên cứu. Nhưng họ thừa nhận rằng đối với những bệnh nhân đau ốm trong phòng ICU thật sự thì giấc ngủ yên bình vẫn khó mà có được.

Khi gặp khó khăn, làm cách nào để chúng ta tìm được sự yên nghỉ? Kinh Thánh nói rõ ràng: có sự bình an cho những ai tin cậy nơi Chúa, bất kể hoàn cảnh của họ ra sao. Tiên tri Ê-sai đã viết về thời kỳ tương lai, khi dân Y-sơ-ra-ên xưa sẽ được phục hồi sau bao gian khổ. Họ sẽ sống bình yên trong thành, vì biết rằng Đức Chúa Trời giữ cho thành được an toàn (Ês. 26:1). Họ sẽ tin rằng Ngài đang hành động trong thế giới xung quanh họ, để mang lại những điều tốt lành – “Ngài đã hạ bệ những kẻ ở trên cao”, nâng đỡ những người bị áp bức và mang lại công lý (c.5–6). Họ sẽ biết rằng “chính Đức Giê-hô-va, là vầng đá của mọi thời đại” và họ có thể tin cậy Ngài mãi mãi (c.4).

Ê-sai viết: “Người nào để tâm trí mình nương cậy nơi Chúa thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình an trọn vẹn, vì người tin cậy Ngài” (c.3). Chúa cũng có thể ban sự bình an và yên nghỉ cho chúng ta ngày nay. Chúng ta có thể nghỉ an trong tình yêu và quyền năng của Ngài, bất kể điều gì đang xảy ra xung quanh.