Đá xanh là một loại đá rất thú vị. Khi đập vào, những viên đá xanh sẽ vang lên một thanh âm. Maenclochog, một ngôi làng xứ Wales có tên nghĩa là “chuông” hoặc “đá rung”, đã dùng đá xanh để làm chuông nhà thờ cho đến thế kỷ mười tám. Điều thú vị là tàn tích của tượng đài Stonehenge tại Anh lại được xây bằng đá xanh, khiến một số người tự hỏi liệu mục đích ban đầu của công trình đó có phải là về âm nhạc hay không. Một số nhà nghiên cứu khẳng định rằng đá xanh tại Stonehenge đã được mang đến từ vùng cận Maenclochog, cách đó hơn ba trăm cây số, vì những đặc tính âm thanh độc đáo của chúng.

Những viên đá rung lên thanh âm còn là một trong những kỳ quan sáng tạo vĩ đại của Đức Chúa Trời, và chúng nhắc chúng ta nhớ điều mà Chúa Jêsus đã phán trong Chúa Nhật Lễ Lá khi Ngài vào thành Giê-ru-sa-lem. Khi dân chúng ca tụng Chúa Jêsus và các nhà lãnh đạo tôn giáo bảo Ngài quở trách họ, Ngài đáp rằng: “Ta bảo các ngươi, nếu họ nín lặng thì đá sẽ kêu lên” (Lu. 19:40).

Nếu đá xanh có thể tạo ra âm nhạc, và nếu Chúa Jêsus nói rằng ngay cả những viên đá cũng làm chứng cho Đấng Tạo Hóa của chúng, thì làm thế nào chúng ta có thể bày tỏ sự ca ngợi của mình đối với Đấng đã tạo dựng, yêu thương và giải cứu chúng ta? Ngài đáng nhận được mọi sự thờ phượng. Nguyện Đức Thánh Linh thôi thúc chúng ta dâng cho Ngài sự tôn vinh mà Ngài xứng đáng. Mọi tạo vật đều ca ngợi Ngài.