Chuyện kể rằng tại điểm dừng kế tiếp trong chuyến giảng dạy của Albert Einstein, người tài xế riêng nói rằng anh ta đã nghe giảng nhiều đến nỗi có thể dạy được. Einstein đề nghị họ đổi vị trí cho nhau ở trường đại học tiếp theo, vì chưa ai ở đó từng biết mặt ông. Người tài xế đồng ý và anh đã giảng khá tốt. Sau đó, đến phần hỏi đáp, khi có một người hăng hái đặt câu hỏi, người tài xế trả lời: “Tôi thấy bạn là một giáo sư giỏi, nhưng tôi rất ngạc nhiên khi bạn hỏi một câu đơn giản đến mức ngay cả tài xế của tôi cũng có thể trả lời được”. Sau đó, “tài xế riêng” của ông—chính Albert Einstein—đã trả lời câu hỏi ấy! Vậy là kết thúc một câu chuyện vui, nhưng không có thật.

Ba người bạn can đảm của Đa-ni-ên đã thực sự bước vào dầu sôi lửa bỏng. Vua Nê-bu-cát-nết-sa dọa sẽ ném họ vào lò lửa nếu họ không chịu thờ lạy thần của ông. Ông hỏi: “Thử xem thần nào có thể giải cứu các ngươi khỏi tay trẫm?” (Đa. 3:15). Những người bạn vẫn không chịu cúi đầu, nên nhà vua đã cho đốt lò nóng hơn gấp bảy lần và cho ném họ vào.

Họ không đơn độc. Một “thiên sứ” (c.28), có lẽ là chính Chúa Jêsus, đã đứng cùng họ trong ngọn lửa, bảo vệ họ khỏi bị tổn hại và mang đến câu trả lời không thể phủ nhận cho câu hỏi của nhà vua (c.24–25). Nê-bu-cát-nết-sa ca ngợi “Đức Chúa Trời của Sa-đơ-rắc, Mê-sác và A-bết-Nê-gô” và công nhận rằng “không có thần nào khác có thể giải cứu được như thế” (c.28–29).

Đôi khi, chúng ta có thể cảm thấy mọi thứ vượt quá khả năng của mình. Nhưng Chúa Jêsus luôn đứng bên cạnh những người phục vụ Ngài. Ngài sẽ che chở chúng ta.