Lạy Chúa, Ngài đã ban cho cha mẹ con có con cái, là phần thưởng, là cơ nghiệp quý báu từ Chúa. Dù vậy, trách nhiệm nuôi dạy con cái trong xã hội hiện đại luôn đầy thách thức và khó khăn. Và con tin Ngài biết rõ điều đó. Xin Chúa tiếp trợ mọi phương tiện cần thiết để cha mẹ con nuôi nấng con cái trở nên những người trưởng thành và đẹp lòng Ngài. Xin ban cho cha mẹ con có năng lực và sự khôn ngoan để làm gương trong đời sống và hướng dẫn con cái đi trong đường lối của Chúa, đặc biệt khi có những đứa con ngỗ nghịch cần đến sự kiên nhẫn và khéo léo. Xin giúp cha mẹ con yêu thương con cái bằng tình yêu của Ngài để dẫu trong lúc phải sửa phạt thì cũng luôn tràn đầy lòng thương xót và vì ích lợi tốt nhất cho con cái mình.

Hỡi những người làm cha, đừng làm cho con cái mình tức giận, nhưng hãy nuôi nấng chúng trong kỷ luật và sự khuyên dạy của Chúa. (Ê-phê-sô 6:4)

Ngày 5: Cầu nguyện cho các mối quan hệ của cha mẹ

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ