Tác giả

xem hết

bài viết của Daniel Ryan Day

Quyền Năng Chúa Bày Tỏ

Đó là một cơn giông bão, và con gái sáu tuổi cùng tôi ngồi trên sàn nhà nhìn lên bầu trời đầy chớp nhoáng qua ô cửa kính. Con tôi cứ nói: “Wow! Chúa thật vĩ đại!” Tôi cũng cảm thấy như vậy. Cả hai chúng tôi đều thấy rõ ràng rằng chúng tôi thật nhỏ bé và Chúa thật…