Tác giả

xem hết

bài viết của hueyxian_lim

Từng Sách

Chúng tôi hiện đang cải tiến trang web này.

Xin quay lại sau.
 

Hãy đến với Chúa

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

Yêu thương và phục vụ

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

Kính mến Chúa

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

Chúa yêu chúng ta trước

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

Yêu mến lẫn nhau

Order Now

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

FGSL Rick DeHaan

.vimeovideowrap, .content, .youtubevideowrap, .videocontent {
width:80%;
/* max-width:560px; */
margin:0 auto;
}

.video-container {
position:relative;
padding-bottom:56.25%;
padding-top:25px;
height:0;
overflow:hidden;
}

.video-container iframe, .video-container object, .video-container embed {
position:absolute;
top:0;
left:0;
width:100%;
height:100%;
}

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=BrqNLXWAZJc?rel=0&w=560&h=315]

Thật là một đặc ân khi được đồng hành cùng quý vị trong suốt…

Được tự do

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.

Yêu Chúa phải yêu người khác

Trở lại trang Vì Đức Chúa Trời Yêu Thương để tìm thêm tài liệu.