Dời Núi

Chúng ta đều biết rằng muốn một điều gì đó không có nghĩa là chúng ta sẽ có được nó – ngay cả khi chúng ta vô cùng khao khát và điều đó cũng tốt cho chính mình và những người xung quanh. Dù vậy, chúng ta vẫn cứ mong ước nhiều điều.

Nhưng sự cầu nguyện thì khác. Cầu nguyện không đơn giản chỉ là mong ước. Cầu nguyện là cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng và giàu lòng yêu thương ban cho chúng ta những điều tốt lành. Chúng ta thường trình dâng những nhu cầu của mình lên cho Chúa và mong đợi Ngài đáp lời. Chúng ta cầu xin Chúa chữa lành bệnh tật, mở đường trong công việc, hay cầu nguyện cho bạn bè mình được cứu. Mặc dù Chúa Jêsus phán rằng nếu có đức tin thì chúng ta có thể dời núi được. Nhưng mọi người vẫn đối diện với bệnh tật, thất nghiệp, và bạn bè của họ vẫn xa cách Chúa. Điều gì đã xảy ra? Chúng ta không tin sao?

Hầu hết chúng ta đều vật lộn với sự cầu nguyện, đặc biệt khi những lời cầu xin ấy dường như không được đáp lời. Vì vậy, chúng tôi mong rằng những trang sách tiếp theo sẽ giúp bạn suy nghĩ về mối liên hệ giữa đức tin và sự cầu nguyện mà lắm lúc thật khó hiểu.