Khám Phá Các Chủ Đề

Chỉ Một Lần Nữa Thôi — Rồi Tôi Sẽ Từ Bỏ …

Nghiện không chỉ giới hạn ở chứng nghiện ma túy hay nghiện rượu. Ma-ri không thể ngừng ăn. Bill không thể ngừng xem ảnh khiêu dâm. Carla không thể ngừng chơi game trực tuyến. Danh sách nghiện có thể kéo dài vô tận.

Những chứng nghiện này là do đâu? Phải chăng đó chỉ là những thói quen xấu, hay…

Đa-ni-ên: Đời Sống Thuộc Linh Trong Nền Văn Hóa Thế Tục

Mỗi thế hệ cần nhận biết sự vô tận của Thánh Kinh. Dù chỉ là một câu chuyện, như chuyện Đa-ni-ên trong hang sư tử, cũng là điều đáng để  suy gẫm suốt đời.
Thánh Kinh không chỉ phán dạy chúng ta điều phải làm mà còn bày tỏ nhiều hơn thế. Mỗi chương Kinh Thánh cho biết đầy đủ về Chúa và bản thân, cung ứng bí quyết để hiểu…

Giữ Giờ Hẹn Với Chúa

Điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta tìm được một nơi tĩnh lặng để gặp gỡ người yêu – người chấp nhận con người thật dù biết chúng ta rõ hơn chính chúng ta biết về mình? Và sẽ ra sao khi chúng ta đến gặp gỡ người thường làm vơi đi những lo âu, những mặc cảm, sự…

Ma-ri và Giô-sép: Suy Gẫm Về Điều Kỳ Diệu Của Lễ Giáng Sinh

Một cái nhìn mới mẻ về sự giáng sinh đã đem đến sự thay đổi đời đời cho cả thế giới và những người sống trong đó từ cái nhìn của Ma-ri và Giô-sép. Hãy làm mới lại sự trân trọng của bạn về phép lạ của Giáng Sinh khi bạn suy gẫm về sự kiện có giá trị trải…

Giô-sép: Chiến Thắng Thử Thách Trong Cuộc Sống

Cuộc đời của Giô-sép đầy những bất công. Nhưng ông đã đáp ứng bằng đức tin, hy vọng và sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng luôn tể trị mọi sự. Chúng ta sẽ cùng học với ông về sự tốt lành và thành tín của Đức Chúa Trời qua tập sách nhỏ này. [Đọc trực tuyến]

Tôn Giáo Hay Chúa Cứu Thế

Tập sách này sẽ giúp bạn nhìn thấy ý nghĩa của mối liên hệ với Đấng Christ và sự không đầy đủ của những biểu hiện mang tính hình thức tôn giáo.