Đọc: Lu-ca 9:18-26

Ngài phán với mọi người: “Nếu ai muốn theo Ta, phải từ bỏ chính mình, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo Ta. Lu-ca 9:23

Thập tự giá trong thời La Mã được dành cho cái chết, ngoài ra thì không có mục đích sử dụng nào khác. Vậy thì, Chúa Jêsus có ý gì khi nói rằng bất cứ ai muốn theo Ngài thì phải “mỗi ngày vác thập tự giá mình”? (Lu-ca 9:23). Ngài không nói rằng tất cả chúng ta phải bị đóng đinh. “Thập tự giá” mà Ngài đang nói đến ở đây là hành động làm chết đi những dục vọng trong tấm lòng chúng ta, và yên lặng thuận phục ý muốn Đức Chúa Trời.

“Làm chết” trong ý nghĩa này là từ chối đòi hỏi có nhà to hơn, con cái vâng lời hơn, người bạn đời sẵn lòng giúp đỡ hơn. Đó là sẵn sàng chịu đựng sự hiểu lầm, xấu hổ và không được tôn trọng. Đó là chấp nhận những hoàn cảnh không thể thay đổi. Giáo sĩ và thi sĩ Amy Carmichael, người đã nếm trải nhiều đau đớn và thống khổ, viết rằng: “Chấp nhận đem lại sự bình an.”

Chúa Jêsus phán rằng chúng ta phải vác thập tự giá mình mỗi ngày. Chúng ta thức dậy mỗi buổi sáng, phấn khởi, can đảm gánh vác trách nhiệm của mình, vì có điều gì khác hơn thì đó là “mỗi ngày.” Đó chính là ân điển đầy đủ, liên tục của Đấng mà sức mạnh của Ngài được nên trọn vẹn trong sự yếu đuối của chúng ta (II Cô-rinh-tô 12:9), và là Đấng sẽ không bao giờ lìa xa chúng ta hay bỏ rơi chúng ta (Hê-bơ-rơ 13:5). Ngài hứa rằng khi chúng ta làm chết chính mình, Ngài sẽ khiến chúng ta sống hơn bao giờ hết (1 Cô-rinh-tô 15:53-57).

Bạn có đang chết để sống không? DAVID ROPER

Từng ngày chiến đấu không ngừng
Từng ngày vâng phục bước từng bước theo
Từng ngày thập giá vác đeo
Từng ngày theo đuổi con đường của Cha. FISHER

Chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an khi sẵn sàng chấp nhận.

CHÚ THÍCH: Từ ngữ “Con Người” (c.22, 26), mặc dù không phải chỉ có duy nhất trong Phúc Âm của Lu-ca, nhưng lại hình thành nên chủ đề cho bản ký thuật của ông. Phúc Âm Ma-thi-ơ tập trung vào Đấng Christ như là “Vua của dân Do Thái,” trong khi Mác xem Ngài như “Đầy Tớ Thiên Thượng” và Giăng trình bày Đấng Cứu Chuộc là “Con Đức Chúa Trời.” Trong lời thuật chuyện của Lu-ca, nhân tánh của Đấng Christ được bày tỏ, vì thế chủ đề “Con Người” là một chủ đề thích hợp.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.