Chính Sách Bảo Mật

Hiệu lực: 1 Tháng Một năm 2015

Mục Vụ Lời Sống Hằng Ngày (“ODB”, “chúng tôi” hay “với chúng tôi”) đánh giá tính bảo mật của khách truy cập trang web của chúng tôi. Chúng tôi đã viết tuyên bố bảo mật này để thông báo thông tin thu thập thông qua trang web của chúng tôi và các ứng dụng điện thoại di động (gọi chung là “Trang web”), và làm thế nào chúng tôi thu thập, sử dụng và phổ biến thông tin này. Tuyên bố bảo mật này áp dụng cho tất cả các lĩnh vực liên quan đến Lời Sống Hằng Ngày.

TUYÊN BỐ BẢO MẬT

Thông tin thu thập trên trang web sẽ được sử dụng theo hướng dẫn sau:

1. Chính sách thông tin cá nhân. Lời Sống Hằng Ngày (ODB) duy trì một chính sách mục vụ nghiêm ngặt rộng khắp rằng chúng tôi sẽ không bao giờ bán, cho thuê, hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ người khác, tổ chức, thương mại hoặc phi lợi nhuận. Ngoại lệ duy nhất sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản, hoặc sự an toàn của Lời Sống Hằng Ngày, người dùng của chúng tôi, hoặc những người khác. Bất kỳ thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, và / hoặc địa chỉ e-mail) mà bạn gửi cho chúng tôi chỉ được sử dụng cho các mục đích đã được đưa ra.

2. Thu thập và sử dụng thông tin cá nhân. Tùy thuộc vào cách bạn sử dụng trang web, chúng tôi có thể yêu cầu bạn chia sẻ thông tin nhận dạng cá nhân (Thông tin cá nhân) với chúng tôi. Đây là sự lựa chọn của bạn cho dù bạn chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân với chúng tôi, tuy nhiên một số phần của trang web có thể không có sẵn mà không chia sẻ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân bao gồm bất kỳ thông tin nhận dạng, hoặc có thể được sử dụng để xác định, liên lạc hoặc xác định vị trí bạn. Một số ví dụ khi chúng tôi yêu cầu và thu thập thông tin cá nhân bao gồm:

a. Khi tạo tài khoản Lời Sống Hằng Ngày ODB. Khi tạo một tài khoản bạn sẽ cung cấp e-mail của bạn và địa chỉ gửi thư và cũng có thể chọn để cung cấp thông tin liên hệ và dựa trên thông tin liên quan. Điều này cho phép chúng tôi gửi cho bạn thông tin cập nhật, liên lạc với bạn về thông báo, cập nhật hệ thống, sản phẩm mới và dịch vụ, và các thông tin khác.

b. Liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sử dụng các hình thức liên hệ ở các lĩnh vực khác nhau của trang web để cho phép bạn liên hệ trực tiếp với bất kỳ câu hỏi, ý kiến, hoặc yêu cầu bạn có thể có. Thông tin này được sử dụng để trả lời các câu hỏi, ý kiến ​​, và yêu cầu của bạn. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp ý kiến ​​của bạn để cải thiện chương trình và trang web, hoặc xem xét và loại bỏ các thông tin.

c. Đăng ký email. Bạn có cơ hội để nhận email thường xuyên từ Lời Sống Hằng Ngày (ODB). Khi đăng ký email bạn có thể được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (bao gồm cả địa chỉ email, tên, quốc gia, và sở thích). Thông tin cung cấp sẽ được sử dụng để gửi email đến bạn, cá nhân hóa kinh nghiệm của bạn, cải thiện và nâng cao dịch vụ chúng tôi cung cấp. Chúng tôi chỉ gửi email cho người dùng đã chọn tham gia để nhận được thư của chúng tôi. Nếu bạn đã đăng ký nhận email, nhưng sau đó bạn không muốn trong danh sách nhận email, bạn có thể hủy đăng ký bằng cách nhấn vào Hủy đăng ký trong email.

d. Các ứng dụng di động. Chúng tôi cung cấp các ứng dụng khác nhau cho các thiết bị di động, bao gồm cả điện thoại và máy tính bảng. Để sử dụng đầy đủ các tính năng trong ứng dụng (bao gồm cả ý kiến, nhật ký, và đánh dấu), bạn phải tạo một tài khoản.

3. Logged Files và Cookies. Khi bạn đăng nhập vào Internet, ISP của bạn sẽ tự động gán địa chỉ IP cho máy tính của bạn. Các máy chủ Web xác định máy tính của bạn theo địa chỉ IP của nó, và chúng tôi sử dụng địa chỉ IP của bạn để giúp chẩn đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, để quản lý các trang web, và không ngừng nâng cao giá trị của các dữ liệu có sẵn trên trang web.

4. Thông tin thu thập. Chúng tôi thu thập thông tin từ bạn theo những cách khác nhau trên trang web. Mục tiêu trong việc thu thập thông tin cá nhân của bạn là để cung cấp một trải nghiệm hiệu quả, có ý nghĩa, và tùy chỉnh.  Lời Sống Hằng Ngày (ODB) có thể thu thập thông tin cá nhân của tất cả những người mua các sản phẩm được cung cấp cùng với ODB.org, Tổ chức ODB, hoặc bất kỳ các đơn vị xuất bản. Bất kỳ thông tin cá nhân bạn chọn để chia sẻ với ODB được sử dụng để (a) cung cấp các sản phẩm và dịch vụ; (b) phân tích và giám sát truy cập và hoạt động của khách hàng; (c) thúc đẩy và hỗ trợ các sản phẩm và dịch vụ cung cấp; (d) giúp lập kế hoạch phát triển tương lai của các trang web và các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp; và (e) phát triển một nền tảng kiến ​​thức liên quan đến người sử dụng trang web và khách hàng. Để cung cấp cho bạn những sản phẩm hoặc dịch vụ  mà bạn yêu cầu, chúng tôi có thể cần phải tiết lộ thông tin cá nhân cho bất kỳ văn phòng ODB toàn cầu và các chi nhánh của chúng tôi.

a. Chúng tôi đã tham gia vào thỏa thuận với đại lý đáng tin cậy và thành viên kinh doanh là những người cung cấp dịch vụ hỗ trợ và trang thiết bị cần thiết cho  Lời Sống Hằng Ngày (ODB) và Mục vụ liên kết để cung cấp sản phẩm và dịch vụ của họ. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu với các đại lý đáng tin cậy và đối tác kinh doanh. Ví dụ, nếu bạn thực hiện mua hàng từ chúng tôi, những thông tin bạn cung cấp sẽ được thu thập bởi các đại lý xử lý của chúng tôi, và thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ được cung cấp cho bộ xử lý thẻ tín dụng của chúng tôi để chúng tôi có thể hoàn thành việc bán hàng. Vui lòng không gửi thông tin mà bạn không muốn chia sẻ.

b. Chúng tôi thu thập dữ liệu khán giả vô danh bên thứ 3 (ví dụ như tuổi, giới tính, và sở thích) thông qua Google Analytics. Chúng tôi sử dụng thông tin này để cải thiện và cá nhân hóa trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này để xác định cơ hội để thiết kế nội dung cho một số chủ đề.

c. Thỉnh thoảng, chúng tôi có thể gửi các cuộc khảo sát. Thông tin này sẽ được sử dụng hoàn toàn bởi chúng tôi để cải thiện sản phẩm và dịch vụ.

d. ODB và DHP là tổ chức phi lợi nhuận được hỗ trợ bởi sự dâng hiến của bạn bè và các thành viên trung tín. Chúng tôi không gửi bất kỳ lời chào mời dâng hiến trực tiếp đến các thành viên hoặc bất cứ ai trong danh sách gửi thư của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi duy trì quyền thay đổi chính sách nhận sự dâng hiến này trong tương lai theo hướng dẫn của ban điều hành  Lời Sống Hằng Ngày (ODB).

5. An toàn. Bảo vệ sự riêng tư và thông tin của bạn là ưu tiên hàng đầu tại  Lời Sống Hằng Ngày (ODB). Chúng tôi sử dụng phương tiện thương mại hợp lý để bảo vệ sự toàn vẹn của các trang web và tính bảo mật của dữ liệu thu thập được. Nhân viên của chúng tôi nhận thức được chính sách bảo mật và an ninh của chúng tôi và các thông tin của bạn chỉ có thể được tiếp cận bởi các nhân viên, những người cần để thực hiện công việc của họ. Tuy nhiên, chúng tôi không thể khẳng định việc cung cấp đảm bảo tuyệt đối, và sẽ không chịu trách nhiệm, bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật do lỗi hệ thống hoặc truy cập trái phép của các bên thứ ba.

6. Hạn chế. Các trang web dành cho người dùng là những người 18 tuổi trở lên. Nếu bạn không phải là 18 tuổi trở lên, đừng gửi bất kỳ thông tin nào cho chúng tôi.

7. Cập nhật thông tin tài khoản. Khi có yêu cầu, tiếp cận thông tin cá nhân sẽ được cung cấp miễn phí trong vòng 60 ngày kể từ ngày yêu cầu cho người sử dụng. Nếu truy cập không thể được cung cấp trong khoảng thời gian đó, chúng tôi sẽ cung cấp cho người sử dụng lịch hẹn khi nào thông tin sẽ được cung cấp. Nếu vì một lý do truy cập bị từ chối, chúng tôi sẽ giải thích là tại sao truy cập đã bị từ chối.

8. Liên kết. Các trang web chứa các liên kết đến các trang web khác không thuộc sở hữu hoặc  quản lý của  Lời Sống Hằng Ngày (ODB). Chúng tôi khuyến khích bạn truy cập vào các trang web để tìm hiểu về chính sách bảo mật củatrang web đó bởi vì chính sách của họ có thể khác với chúng tôi. Chúng tôi khuyến khích bạn nên đọc tuyên bố bảo mật của bất kỳ trang web mà bạn truy cập.

9. Tin nhắn và các nhận xét. Bất kỳ thông tin được đưa lên bảng tin, phòng chat, các ý kiến, hoặc tương tự trên trang web trở thành thông tin công cộng. Lời Sống Hằng Ngày (ODB) không chịu trách nhiệm cho bất kỳ ngôn ngữ không thể chấp nhận hoặc các chủ đề thảo luận, nhưng chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng các lĩnh vực này được giám sát và các chủ đề thích hợp sẽ được thảo luận.

10. Cập nhật cho chính sách này. Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật bất cứ lúc nào. Sự thay đổi sẽ được đăng trên trang Web này vào  ngày có hiệu lực cập nhật. Vui lòng kiểm tra trang web của chúng tôi định kỳ để xem chính sách hiện hành.

11. Chấp nhận. Sử dụng trang web được thiết lập bởi sự chấp nhận của người dùng về chính sách bảo mật này. Nếu bạn có thắc mắc hoặc khiếu nại về bất kỳ việc sử dụng dữ liệu, hoặc về tuyên bố này nói chung, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng mẫu đơn “Liên hệ với chúng tôi” (Contact Us) trên trang web hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ sau:

Our Daily Bread Ministries
3000 Kraft Ave. SE
Grand Rapids, MI 49512

12. Điều kiện và điều khoản sử dụng ODB

a. Mọi tranh chấp liên quan đến chính sách bảo mật ODB sẽ được điều chỉnh bởi các điều khoản và điều kiện của chính sách bảo mật, cũng như những người được quy định tại các Điều khoản và Điều kiện sử dụng của Bánh mì Bộ trang web hàng ngày của chúng tôi.

b. Thẩm quyền giải quyết. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC QUẢN LÝ VÀ GIẢI THÍCH THEO PHÁP LUẬT CỦA TIỂU BANG MICHIGAN, KHÔNG CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NHỮNG NGUYÊN TẮC XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT. ODB ĐỒNG Ý RẰNG TẤT CẢ TRANH CHẤP VỀ NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VÀ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN THỰC HIỆN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG TRANG WEB VÀ THÔNG TIN CỦA NÓ SẼ PHẢI, ĐƯỢC XIN PHÉP THẨM QUYỀN VÀ ĐỊA ĐIỂM IN, TÒA ÁN NHÀ NƯỚC VÀ LIÊN BANG TẠI MICHIGAN. SỬ DỤNG TRANG WEB LÀ TRÁI PHÉP TRONG BẤT KỲ THẨM QUYỀN NÀO MÀ KHÔNG CHO HIỆU LỰC CHO TẤT CẢ CÁC QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN MỤC NÀY.

Cập nhật: ngày 1 tháng Một năm 2015