Nhận Bài Mới Mỗi Ngày

Lời Sống Hằng Ngày đã khích lệ hàng triệu người khắp nơi trên thế giới mỗi ngày. Chúng tôi muốn giúp bạn gần gũi với Chúa để được tăng trưởng trong đức tin. Hãy đăng ký để nhận Lời Sống Hằng Ngày theo cách bạn muốn.

Ứng dụng đã có sẵn cho các thiết bị iOS và Android. Ứng dụng Lời Sống Hằng Ngày có các tính năng như Sử Dụng Ngoại Tuyến 24/7, Nhật Ký Riêng, Bình Luận Công Khai, Đánh Dấu Bài Yêu Thích và nhiều tính năng khác. Tải xuống ngay!

Kết nối với chúng tôi

Chúng tôi tương tác với độc giả trên phương tiện truyền thông xã hội. Mời bạn cùng tham gia!