Đọc: Lu-ca 22:54-62

Phi-e-rơ đi ra ngoài và khóc lóc đắng cay. Lu-ca 22:62

Trong đêm trước khi Chúa Jêsus bị hành hình, hai môn đồ đã phản bội Ngài. Giu-đa phản Chúa, dẫn quân thù đến bắt Ngài trong vườn Ghết-sê-ma-nê (Lu-ca 22:47-48). Phi-e-rơ thì chối Chúa ba lần rằng ông không hề biết Ngài (c.57-60).

Nhưng những điều họ làm sau đó thì rất khác biệt. Phi-e-rơ thì khóc lóc đắng cay trong sự ăn năn và về sau được phục hồi cách nhẹ nhàng (c.62; Giăng 21:15-17); còn Giu-đa thì thắt cổ tự tử (Ma-thi-ơ 27:5).

Khi chúng ta phạm tội, điều quan trọng nhất là việc chúng ta làm sau đó. Nếu chúng ta thiếu kiềm chế và nói lời cay độc với một thành viên trong gia đình, chúng ta sẽ làm gì? Nếu chúng ta ngược đãi một người cùng làm việc với mình, chúng ta sẽ làm gì? Nếu chúng ta nhận ra mình đang có những ý tưởng xấu xa, chúng ta sẽ làm gì? Bào chữa, biện hộ cho hành vi tệ hại của mình, đổ lỗi cho người khác, hay phớt lờ Chúa đều chỉ tăng thêm tội vào tội lỗi ban đầu.

Có lẽ khi bạn đang đọc điều này, Đức Thánh Linh nhắc bạn về một tội lỗi nào đó trong đời sống bạn. Nếu có, bạn đang đối diện với một lựa chọn—ăn năn và xưng tội với Chúa (I Giăng 1:9), hoặc tiếp tục phủ nhận rằng bạn đang có vấn đề tội lỗi.

Khi bạn phạm tội, đừng giải quyết bằng một tội lỗi khác. Hãy trình ngay cho Chúa bằng lời cầu nguyện xưng tội. Điều quan trọng nhất là việc bạn làm sau đó! DAVE EGNER

NGHIÊN CỨU SÂU HƠN
Trong I Giăng 1:8-10, chúng ta học được điều gì về chính mình?
Chúng ta phản ứng thế nào đối với tội lỗi trong đời sống mình (I Giăng 1:9)?
Nền tảng của sự tha thứ dành cho chúng ta là gì? (I Giăng 2:1-2)

Chối tội khiến tội nặng thêm; Xưng tội khiến tội tiêu mất.

CHÚ THÍCH: Sự đau buồn vì cớ chối Chúa của Phi-e-rơ càng tăng thêm bởi lời hứa dõng dạc ông từng hứa với Chúa Jêsus. Trước đó trong Lu-ca 22, Đấng Christ đã cảnh báo Phi-e-rơ sẵn sàng cho một sự “sàng sảy” thuộc linh trong tay Kẻ thù, nhưng tấm lòng Phi-e-rơ không đón nhận sự cảnh báo đó (c.31-32). Thay vào đó, ông khoe khoang về sự tận trung và đáng tin cậy của mình (c.33), bằng cách tuyên bố rằng ông sẽ đi tù và thậm chí chịu chết cho Chúa. Cuối cùng, đó chỉ là một lời tuyên bố mà ông không thể làm được. Đáp lại niềm kiêu hãnh đó, Chúa Jêsus cho Phi-e-rơ biết rằng ông sẽ chối Đấng Christ ba lần — một lời tiên tri đã ứng nghiệm cách đau buồn trong phần Kinh Thánh hôm nay.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.