NGÀY 6: CẦU NGUYỆN CHO ĐỨC TIN CỦA CON

Cầu nguyện cho sự cứu rỗi của con là việc quan trọng nhất mà cha mẹ Cơ Đốc cần quan tâm. Cha mẹ cần cầu nguyện để con sớm nhận biết Chúa và dâng cuộc đời mình cho Ngài hầu được Chúa ban phước và sử dụng ngay từ khi còn nhỏ. Chúng ta cần giúp con nhận biết rằng Chúa thật gần gũi và Chúa yêu thương các con.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con tận dụng mọi cơ hội trong cuộc sống để dạy con cái mình về Ngài. Xin cho con của con có tấm lòng ham mến học Kinh Thánh và giúp con của con sớm nhận biết Chúa Jêsus và tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của cuộc đời mình để được cứu rỗi. Xin giúp con của con biết ao ước và theo đuổi những điều quan trọng để sống cuộc đời ý nghĩa từng ngày ngay từ thuở ấu thơ. Xin giúp con làm gương trong đời sống để con của con cũng nhìn thấy và nhận được sự ảnh hưởng tin kính từ cha mẹ trong từng quyết định của cuộc sống hằng ngày. Giữa những bộn bề và lo toan của cuộc sống, xin giúp con dành thời gian để thờ phượng Chúa, học Lời Ngài và cầu nguyện với con cái mình để con của con nhận biết tầm quan trọng của đời sống tâm linh. Xin ban cho con của con nhận biết và tin cậy Ngài trong từng lĩnh vực bằng đức tin đơn sơ, chân thành của con trẻ.

Và từ thuở ấu thơ con đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đấng Christ Jêsus (II Ti-mô-thê 3:15).

Đọc các nội dung khác về chủ đề nuôi dạy con cái tại: https://vietnamese-odb.org/cung-con-truong-thanh/

Ngày 1: Cầu Nguyện Cho Sức Khỏe Của Con