Tốt Hơn Vàng Ròng

Ba ngàn năm trước, vua Sa-lô-môn đã viết: “Vì thà được khôn ngoan hơn là được tiền bạc, hoa lợi nó sinh ra tốt hơn vàng ròng. Sự khôn ngoan quý báu hơn châu ngọc, chẳng một báu vật nào con ưa thích sánh kịp nó được” (Châm Ngôn 3:14-15).

Ngày nay, chúng ta đang phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin và nhiều vấn đề nan giải cho thấy tại sao chúng ta cần sự khôn ngoan mà vua Sa-lô-môn từng nói đến.

Tôi ước ao những trang sách sau đây, phỏng theo loạt bài tôi viết trong những năm qua, sẽ giúp bạn hiểu được tại sao sứ mệnh của Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày là “làm cho Kinh Thánh, nguồn khôn ngoan có quyền năng biến đổi đời sống, trở nên dễ
hiểu và dễ tiếp cận đối với mọi người”.