Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh. Xin cùng chúng tôi cầu thay cho:

 

Cảm Tạ

1. Cảm ơn Chúa đã ở cùng và sử dụng Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày để chia sẻ Lời Chúa cho người Việt Nam ở khắp nơi. Trong năm 2019, Chúa đã cho phép Mục vụ bắt đầu kênh Instagram và phát triển kênh YouTube để đưa Lời Chúa đến với giới trẻ qua các kênh truyền thông. Chúa cũng cho có nhiều tình nguyện viên sẵn lòng hỗ trợ và giúp đỡ Mục vụ trong công tác này. Chúng tôi thật biết ơn Chúa vì sự mở đường của Ngài từng bước trong nhiều lĩnh vực.

2. Cảm ơn Chúa đã tiếp trợ cho Mục vụ qua sự dâng hiến của quý con cái Chúa khắp nơi để tiếp tục trong công tác đem Lời Chúa đến với mọi người. Cảm ơn Chúa đã thêm sức cho các nhân sự Mục vụ và tình nguyện viên trong mọi công tác.
 

Cầu Thay

Xin cầu nguyện cho chúng tôi trong những kế hoạch của năm 2020 được sự dẫn dắt và ban phước của Chúa. Xin Chúa sai phái thêm nhiều người đến giúp đỡ chúng tôi trong công tác quan trọng này. Xin Chúa cho chúng tôi có sự nhạy bén để truyền tải Lời Chúa cách sáng tạo nhưng chân thật và ngay thẳng trong một thế giới nhiều biến chuyển.