Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh. Xin cùng chúng tôi cầu thay cho:

 

Việt Nam

1. Cảm ơn Chúa đã tiếp trợ để chúng tôi thực hiện chương trình tặng sách cho quý tín hữu vùng sâu vùng xa. Bởi sự chu cấp dư dật của Chúa qua con cái Ngài, Mục vụ đã đem cơ hội học Lời Chúa đến với hơn 20 hội thánh/ mục vụ, bao gồm: 200 thiết bị nghe gồm bài tĩnh nguyện và sách, 1.000 quyển Lời Sống Hằng Ngày, 500 quyển Lời Hứa Của Hôn Nhân, 2.000 công cụ chia sẻ Phúc Âm Thập Tự Giá, 9.000 Câu Chuyện Hy Vọng và 8.000 quyển sách nhỏ gồm 4 chủ đề (Làm Sao Để Vượt Qua Nỗi Đau? Liệu Tôi Có Được Tha Thứ? Làm Sao Để Kiểm Soát Cơn Giận? Vì Sao Chúa Không Đáp Lời Tôi?). Xin Chúa nâng đỡ và làm vững mạnh đức tin của các tín hữu qua những nguồn tài liệu này.

2. Xin cầu nguyện cho việc in ấn và phân phối 1.000 quyển Lời Sống Hằng Ngày dành cho ấu nhi, sẽ được phát hành khoảng giữa tháng 8. Xin Chúa chúc phước để tài liệu này sẽ giúp các em ở lứa tuổi ấu nhi học biết về Ngài.
3. Xin cầu nguyện cho những người đang mất đi người thân yêu, nhà cửa, công việc do ảnh hưởng của bão Wipha. Xin Chúa thương xót, an ủi, bảo vệ và giúp người dân Việt Nam nhận biết Ngài trong hoàn cảnh khốn cùng của mình.

 

Hong Kong

4. Xin cầu nguyện cho đất nước Hong Kong. Xin Chúa ban sự khôn ngoan trên các cấp lãnh đạo để có quyết định đúng đắn vì sự ổn định và thịnh vượng cho người dân và đất nước Hong Kong. Xin Chúa cho người dân Hong Kong tôn trọng nhau và sáng suốt trong những hành động của mình giữa nhiều sự khích động. Xin Chúa dùng hội thánh Ngài tại Hong Kong để tình yêu của Ngài luôn được chiếu rọi.