Hãy Cầu Nguyện Với Chúng Tôi

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh.

 

Cam-pu-chia

Những dạy dỗ sai trật về sự tái lâm của Đấng Christ là một vấn đề lớn ở Cam-pu-chia, khiến nhiều người lầm lạc và gây ra sự chia rẽ trong hội thánh.

• Xin cầu nguyện cho Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày tại Cam-pu-chia trong việc dịch và phân phối những nguồn tài liệu thích hợp trong tiếng Khmer để giúp các tín hữu có nền tảng vững vàng trong Lời Chúa.

• Xin cầu nguyện cho các mục sư ở Cam-pu-chia trong công tác bảo vệ bầy chiên khỏi những sự dạy dỗ sai trật. Xin Chúa giúp họ như điều sứ đồ Phao-lô nói: “cẩn trọng với chính con và sự giảng dạy của con; phải kiên trì trong mọi việc đó, vì làm như vậy, thì con và những người nghe con đều được cứu” (I Ti-mô-thê 4:16)

 

Malaysia

Nghèo khổ, ít hiểu biết Kinh Thánh, xung đột niềm tin và bị sao lãng bởi thế gian là những vấn đề mà các hội thánh bản xứ ở Đông Malaysia đối diện giống như nhiều nơi khác.

• Xin cầu nguyện cho chúng tôi trong việc dịch khóa học Basic Christian Living (Đời Sống Cơ Đốc Nhân) và tài liệu Bible Atlas ra tiếng phổ thông để giúp tín hữu lớn lên và trưởng thành trong đức tin. Xin cầu nguyện để Chúa soi dẫn trên những người dịch.

• Xin cầu nguyện cho chúng tôi trong việc tìm thêm những người cộng tác để phân phối tài liệu đến những khu vực vùng sâu vùng xa ở bang Sabah và Sarawak nhằm giúp các tín hữu nuôi dưỡng thói quen tĩnh nguyện hằng ngày.

 

Đài Loan

Vào ngày 24 tháng 5 năm 2017, tòa án hiến pháp Đài Loan đã hủy bỏ định nghĩa hôn nhân chỉ dành cho một người nam và một người nữ. Tòa ra thời hạn cho cơ quan lập pháp có hai năm để điều chỉnh Bộ luật Dân sự hoặc ban hành những luật về hôn nhân đồng tính. Quyết định này mở đường cho Đài Loan trở thành nước đầu tiên ở châu Á hợp thức hóa hôn nhân đồng tính.

• Xin cầu nguyện cho mục vụ Lời Sống Hằng Ngày tại Đài Loan trong việc phân phối tập sách Paradise Lost (tạm dịch: Thiên Đường Đã Mất) đến độc giả và các hội thánh trong tháng 9. Tài liệu này sẽ giúp tín hữu neo chắc lòng tin của mình vào Kinh Thánh và tái khám phá ý định của Chúa về vấn đề giới tính.

• Xin cầu nguyện để chúng tôi biết cách tiếp tục đem Lời Chúa đến với mọi người để giúp họ hiểu rõ hơn về vấn đề này.