Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh. Đây là những thông tin từ các văn phòng ODB tại các quốc gia đang cần sự cầu thay của bạn.

 

Úc

Dù Cơ Đốc giáo là tôn giáo truyền thống ở nước Úc, nhưng số người xem mình là Cơ Đốc nhân đang ngày càng giảm sút. Chủ nghĩa thế tục đang ngày càng gia tăng và chỉ chưa đầy 10% dân số trung tín nhóm lại. Hội Thánh cũng đang chịu áp lực từ nhiều tầng lớp xã hội muốn họ đồng hóa với quan điểm của số đông trong những vấn đề nhạy cảm như hôn nhân đồng giới, phá thai và an tử (cái chết êm ái).

Xin cầu nguyện…

• Cầu nguyện cho công tác phân phối tài liệu truyền giảng đến với những người lớn tuổi trong dịp kỷ niệm 100 năm kết thúc Thế Chiến I, xin Chúa dùng những tài liệu này để hành động trong lòng những người đã bỏ Chúa để họ trở về cùng Ngài. Tài liệu này sẽ được phát hành vào giữa năm 2018.

• Cầu nguyện xin Chúa dùng loạt tài liệu Hành Trình để giúp nhiều tín hữu đọc và suy ngẫm Lời Chúa, để lẽ thật của Ngài thay đổi cuộc đời họ và giúp họ đối diện với những thách thức trong cuộc sống.

• Cầu nguyện để có thêm nhiều tác giả địa phương cùng cộng tác với chúng tôi trong việc phát triển các tài liệu phù hợp để vươn tới giới trẻ và giúp họ có nền tảng đức tin vững vàng nơi Đấng Christ và Lời Ngài giữa một xã hội ngày càng thiếu đi sự kính sợ Chúa.

 

Hồng Kông

Một cộng đồng Cơ Đốc nhân mạnh mẽ đang hình thành ở đất nước Hồng Kông. Những nỗ lực truyền giảng cho sinh viên và công tác hướng tới giới trẻ đã khích lệ thế hệ trẻ quay trở về với Đấng Christ và những nỗ lực đó cũng đã lan rộng khắp Trung Hoa Đại Lục.

Xin cầu nguyện…

• Cầu nguyện cho việc tặng 120.000 quyển truyền đạo đơn trong Chương Trình Truyền Giảng Tin Lành tại Hồng Kông (30/11 đến 3/12/2017), xin Chúa cho nhiều người biết đến Đấng Christ để được cứu rỗi.

• Xin cầu nguyện để Chúa ban cho các nhân viên ở Hồng Kông có sự khôn ngoan và sáng tạo trong việc đem Lời Chúa đến với thế hệ trẻ qua sách in cũng như các phương tiện truyền thông xã hội.

 

Lào

Cơ Đốc giáo chỉ là một tôn giáo thiểu số ở Lào, một quốc gia xung quanh là nội địa, không giáp biển. Đây là nơi mà phần nhiều người dân vẫn theo các tôn giáo cổ truyền và thuyết duy linh. Cùng với sự nghèo đói, mù chữ, những niềm tin này và sự lo ngại của chính quyền về ảnh hưởng của niềm tin Cơ Đốc đã dấy lên những thách thức lớn cho công tác rao truyền Phúc Âm tại đất nước này.

Xin cầu nguyện…

• Cầu nguyện để Chúa tiếp tục khích lệ nhân viên trọn thời gian và bán thời gian của chúng tôi tại Lào để họ trung tín trong công tác làm cho Lời Chúa trở nên dễ hiểu và dễ tiếp cận đối với người dân ở Lào.

• Cầu nguyện cho phiên bản thu âm Lời Sống Hằng Ngày trong ngôn ngữ Lào sẽ là một nguồn khích lệ cho nhiều người không thể tiếp cận với sách in và những người học bằng âm thanh.

• Cầu nguyện để Chúa chu cấp những nguồn lực cần thiết để chúng tôi tiếp tục công tác tại đất nước này, nơi mà nhiều người đang sống dưới mức nghèo khổ.