Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh. Xin cùng chúng tôi cầu thay cho:

 

Việt Nam


Chúng tôi đang thực hiện dự án tạo kho tài liệu dưỡng linh miễn phí trên website để quý con cái Chúa đọc, tham khảo và chia sẻ cho mọi người. Cảm ơn Chúa đã đưa đến rất nhiều tình nguyện viên để giúp đỡ chúng tôi thực hiện dự án này. Xin Chúa ban ơn trên các tình nguyện viên trong việc chuyển ngữ các tập sách nhỏ thuộc loạt Khám Phá Các Chủ Đề, để bản dịch có chất lượng tốt. Và xin Chúa dùng những tài liệu này để khích lệ nhiều người trong đời sống đức tin.

 

Hồng Kông


Hồng Kông là quê hương của một cộng đồng Cơ Đốc nhân đang tăng trưởng đầy mạnh mẽ. Xin cầu nguyện cho chúng tôi trong việc hợp tác với các hội thánh địa phương để khích lệ các tín hữu phát triển thói quen đọc Lời Chúa. Trong nỗ lực của Mục vụ, chúng tôi sẽ tổ chức hai hội thảo về chủ đề “Yêu Mến Lời Chúa” trong năm nay dành cho các tín hữu trong hội thánh và các nhóm nhỏ. Xin cầu nguyện để những buổi hội thảo này sẽ khích lệ những người tham dự trong việc trung tín đọc Kinh Thánh và sử dụng tài liệu Lời Sống Hằng Ngày trong giờ tĩnh nguyện cá nhân.

 

Singapore

Khi sự mong đợi về cuộc sống của người Singapore ngày càng tăng lên thì nhiều tín hữu cũng cảm thấy khó khăn khi đối diện với những thách thức của tuổi già. Do đó, chúng tôi đang hợp tác với Nguyên Giám mục Robert Solomon để phát hành một tựa sách mới nói đến các vấn đề như tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và đối diện với bệnh tật và cô đơn, để giúp những người lớn tuổi tăng trưởng trong đức tin giữa những khó khăn của tuổi già. Xin cầu nguyện cho Nguyên Giám mục Solomon để ông hoàn tất quyển sách này và xin Chúa sử dụng ông để khích lệ và nâng đỡ các độc giả. Xin cũng cầu nguyện cho ban biên tập của chúng tôi trong việc hợp tác với ông để chuẩn bị cho việc phát hành quyển sách này vào năm tới.

 


Xin cầu nguyện để Chúa sẽ dùng những tài liệu mà chúng tôi phát hành trong tháng 9, bao gồm In Quietness and Confidence (tạm dịch: Trong Sự Tĩnh Lặng và Tin Quyết) và Refreshing Your Marriage (tạm dịch: Làm Mới Hôn Nhân) để giúp các độc giả tăng trưởng trong sự khôn ngoan và đời sống tin kính Chúa.