Cảm ơn bạn đã hỗ trợ chúng tôi qua lời cầu nguyện! Chúng tôi nương cậy nơi ân điển của Chúa để giúp mọi người đến với Ngài và gần gũi với Lời Ngài qua các nguồn tài liệu học Kinh Thánh. Đây là những thông tin từ các văn phòng ODB tại các quốc gia đang cần sự cầu thay của bạn.

 

Việt Nam

Với sự gia tăng dân số nhanh chóng và nền kinh tế đang trên đà phát triển, Việt Nam đang đối diện với sự thay đổi lớn trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Đây là một cơ hội rất lớn để truyền bá Phúc Âm trong nước và hỗ trợ các cộng đồng Cơ Đốc nhân địa phương có những nguồn tài liệu tĩnh nguyện tốt dựa trên nền tảng Lời Chúa.

Xin cầu nguyện…

Cầu nguyện để chúng tôi có thể xây dựng mối liên hệ tốt với các mục sư và hội thánh địa phương, để có thể giới thiệu những nguồn tài liệu đáp ứng nhu cầu của họ.

• Xin cầu nguyện để các nguồn tài liệu trực tuyến của chúng tôi sẽ được đông đảo thế hệ trẻ tại Việt Nam và nước ngoài đón nhận.

• Cầu nguyện để Chúa đem đến nhiều dịch giả tốt để hỗ trợ cho công việc cung cấp những nguồn văn phẩm tiếng Việt cho tín hữu địa phương.

 

Malaysia

Là một quốc gia đa dân tộc, Malaysia hiện đang đối diện với nhiều căng thẳng về chính trị và xã hội. Những thành phần cực đoan đã nhắm mục tiêu đến cộng đồng Cơ Đốc nhân địa phương, khiến mọi người sợ hãi và lo lắng. Những tín hữu ở Malaysia đang rất cần lời cầu nguyện của chúng ta trước thách thức này.

Xin cầu nguyện…

Cầu nguyện cho Cơ Đốc nhân địa phương tiếp tục là muối và ánh sáng cho thế giới, và những tài liệu của chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cho các tín hữu vững mạnh trong đức tin và hướng dẫn họ nuôi dưỡng mối tương giao gần gũi với Chúa. Xin Chúa giúp họ luôn sống một cuộc đời tôn kính Ngài.

• Cầu nguyện cho chúng tôi trong nỗ lực vươn tới những nhóm tín hữu dân tộc ở Đông Malaysia được kết quả và được họ đón nhận.

• Cầu nguyện cho sức khỏe và tinh thần của nhân viên trong việc tổ chức những sự kiện dạy Kinh Thánh trên khắp đất nước.

 

New Zealand

Gần một nửa dân số New Zealand là Cơ Đốc nhân; tuy nhiên, những người xem mình là không tôn giáo cũng rất nhiều. Số người nhóm lại sút giảm, nhiều tín hữu địa phương chỉ nhóm tại nhà và tôn giáo truyền thống ngày càng bị xem là không phù hợp nữa. Nhu cầu cung cấp tài liệu tĩnh nguyện có nền tảng đúng đắn và phù hợp, cũng như việc dạy lời Chúa cho các Cơ Đốc nhân New Zealand đang cần hơn bao giờ hết.

Xin cầu nguyện…

Cầu nguyện để các nguồn tài liệu của chúng tôi sẽ giúp nhen lại đời sống đức tin của Cơ Đốc nhân New Zealand, và đặc biệt các nguồn tài liệu online sẽ được thế hệ trẻ đáp ứng.

• Cầu nguyện cho nhân viên của chúng tôi tại New Zealand để những nỗ lực không ngừng của họ nhằm cung cấp nguồn văn phẩm cho các hội thánh sẽ có kết quả.

• Cầu nguyện cho các hội thánh đang phát triển ở Quần đảo Thái Bình Dương và cộng đồng người Hoa ở New Zealand sẽ thấy các nguồn tài liệu Kinh Thánh của chúng tôi giúp ích cho việc truyền giáo và môn đồ hóa của họ.