Câu chuyện của chúng tôi không nói “Về chúng tôi”

Năm 1938, Tiến sĩ M.R. DeHaan bắt đầu chương trình phát thanh với tên gọi Lớp học Kinh Thánh Detroit (Detroit Bible Class). Kể từ đó, số lượng thính giả của chúng tôi đã phát triển từ một nhóm nhỏ thính giả trung thành lên đến hàng triệu người là những người đang sử dụng các tài liệu có nền tảng Kinh Thánh.

Theo thời gian, chúng tôi đã đổi tên để phản ánh sự đa dạng của các nguồn tài liệu chúng tôi cung cấp tốt hơn. Ngày nay, chúng tôi nhận ra rằng hầu hết mọi người nhận biết chúng tôi thông qua tuyển tập tĩnh nguyện Lời Sống Hằng Ngày (Our Daily Bread). Vì vậy, chúng tôi đã đổi tên thành Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày (Our Daily Bread Ministries) để có thể truyền đạt rõ ràng hơn về chúng tôi. Mặc dù đã đổi tên, chúng tôi vẫn giữ trọng tâm của mình là đưa thông điệp tình yêu của Đức Chúa Trời đến với mọi người trên toàn thế giới.

Chúng tôi là một tổ chức phi giáo phái, phi lợi nhuận với các nhân viên và tình nguyện viên làm việc trên 35 văn phòng để cùng nhau phân phối hơn 60 triệu tài liệu tại 150 quốc gia. Chúng tôi cung cấp các tài liệu để giúp mọi người phát triển mối quan hệ của họ với Chúa, cho dù là qua đài phát thanh hoặc kênh truyền hình, đĩa DVD, podcast, sách, ứng dụng di động, hoặc trang web.

Về lòng thành tín của Đức Chúa Trời và về Bạn.

Trong hơn 75 năm qua, chúng tôi đã chứng kiến ​​sự thành tín của Chúa đối với sứ mệnh của Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày. Và chúng tôi biết rằng nhờ có các bạn, gia đình, bạn bè, Hội thánh và sự hỗ trợ của các bạn mà chúng tôi mới có thể chia sẻ Tin lành về tình yêu, ân điển và ơn tha thứ của Đức Chúa Trời ra khắp thế giới.

Vì Đức Giê-hô-va là thiện; sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời.
Thi thiên 100:5