Nếu quý vị được Chúa cảm động và mong muốn góp phần dâng hiến cho công tác của mục vụ tại Việt Nam, xin gửi về tài khoản của mục vụ theo thông tin sau:

Tên tài khoản: MAI THỊ BÍCH NGỌC – NGUYỄN NGỌC HỒNG NGHI
Số tài khoản: 048 0382 4801 (VND)
Ngân hàng Tiên Phong (TP Bank), Chi nhánh TP. HCM

Nếu quý vị mong muốn đóng góp khả năng của mình trong các công tác của mục vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email vietnam@odb.org. Quý vị có thể đọc thêm thông tin về Tình nguyện viên ODB tại đây.

NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN CẦU THAY VÀ DÂNG HIẾN

1. Xin cầu nguyện cho dự án phát triển văn phẩm Cơ Đốc trong tiếng H’mông để giúp đỡ các hội thánh H’mông trong công tác dạy đạo và gây dựng đức tin. Hiện nay, có hơn 1 triệu người H’mông tại Việt Nam và khoảng 30% là Cơ Đốc nhân (300,000 người). Trong năm 2023, ODB có kế hoạch xuất bản 5 tài liệu trong tiếng H’mông. Quyển sách thiếu nhi đầu tiên (Câu Chuyện Vĩ Đại Của Đức Chúa Trời Dành Cho Em) đã được dịch hoàn tất sang tiếng H’mông. Cảm ơn Chúa vì ODB đã có được giấy phép xuất bản và hiện đang trong quá trình in ấn. Dự kiến 5.000 quyển sách này sẽ được gửi đến các thiếu nhi H’mông tại miền Bắc và Tây Nguyên trong tháng 4 và 5/2023. Xin cầu nguyện để Chúa cho sớm có giấy phép và xin Chúa cũng tiếp trợ chi phí cho việc in ấn (gần 60 triệu đồng).

2. Xin cầu thay cho việc dịch thuật, in ấn và xuất bản loạt tài liệu Hành Trình Khám Phá để đồng hành cùng các tín hữu trong việc học hỏi Lời Chúa tại nhà riêng cũng như các nhóm nhỏ/ ban ngành qua từng sách trong Kinh Thánh. Mục tiêu sẽ phát triển bộ tài liệu này cho toàn bộ 66 sách trong Kinh Thánh. Xin cầu thay cho dự án lâu dài này.

3. Xin cầu thay cho các nhân sự mục vụ cùng các tình nguyện viên đang góp phần với mục vụ trong công việc Chúa. Cảm ơn Chúa đã đem đến thêm 15 tình nguyện viên dịch thuật trong tháng 3/2023. Xin Chúa ban phước và hướng dẫn mọi công tác của mục vụ trong năm mới này.

Nguyện Chúa “làm trổi hơn bội phần mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng” (Ê-phê-sô 3:20) khi chúng ta trình dâng công việc Chúa tại ODB Việt Nam và người dân Việt Nam lên cho Ngài.