Điều Quan Trọng Với Chúng Tôi

Trong Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày (Our Daily Bread Ministries) chúng tôi nhờ cậy vào Chúa trên hết mọi sự, và dựa vào sự khôn ngoan và sức lực của Ngài để hướng dẫn mục vụ.

Kinh Thánh là nền tảng của chúng tôi. Chúng tôi nhận ra cơ hội mà mình đã được ban cho để đi chia sẻ Lời Chúa, và chúng tôi cam kết trở thành người quản gia trung tín đối với các nguồn tài nguyên mà Chúa đã giao phó.

Nhờ cậy vào Chúa và làm điều đúng đắn. -Richard DeHaan, con trai của nhà sáng lập – Bác sĩ M.R. DeHaan

Nguyên tắc của chúng tôi

Nền Tảng Kinh Thánh

 • Tôn trọng Kinh Thánh là tiêu chuẩn chúng tôi phải dựa vào đó để đánh giá tất cả những niềm tin, sự hướng dẫn, chính sách hay thực hành (II Ti-mô-thê 3:16) ).
 • Duy trì lời tuyên bố về niềm tin của chúng tôi (II Tim.1:13).
 • Phản ánh một cách tiếp cận bao quát với sự nhấn mạnh về giáo lý (Công Vụ 20:27)

Lãnh Đạo Phục vụ

 • Lựa chọn những người lãnh đạo phục vụ thể hiện rõ khả năng và tính cách tốt (Xuất. 18:21; I Tim. 3:1-13).

Cam Kết Thuộc Linh

 • Giữ mình trong mối liên hệ gần gũi với Chúa Giê-xu Christ. Không để Ngài phải nói rằng, “Điều ta trách ngươi, là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu” (Khải. 2:4).
 • Thực hiện công tác của RBC Ministries trong sự khôn ngoan, năng lực của Chúa thay vì làm theo khả năng, nổ lực riêng (Gal.2:20; 3:3).
 • Thể hiện một mẫu mực thái độ nhất quán khiến chúng tôi được phân biệt là con cái của Đức Chúa Trời, ngay cả khi đang làm nhiệm vụ hay làm những việc khác. (I Phi.1:14-15).
 • Luôn luôn tin cậy Đức Chúa Trời và làm điều đúng đắn (I Phi. 3:16).

Quan Tâm Đến Những Người Mà Chúng Ta Đang Phục Vụ

 • Cung ứng sự phục vụ với tính cách, lời nhắc nhở và sự thực hành mà chính mình muốn được nhận (II Cô. 4:5, 15).
 • Nói lẽ thật trong tình yêu. Tránh những sự công kích không cần thiết. (II Tim. 2:24).
 • Nuôi dưỡng một mối quan hệ cởi mở, chân thành với những người phản ứng lại  những nỗ lực của chúng tôi. (II Cô. 4:2).
 • Phải nhạy bén với tất cả các mối quan hệ và phạm vi ảnh hưởng, bao gồm nhưng không bị giới hạn bởi các đại lý, khách viếng thăm, hàng xóm, cộng đồng và chính quyền (Rô. 13:7-8).

Quan Tâm Đến Những Người Đồng Nghiệp

 • Nhận thức giá trị và lợi ích cá nhân của những người mà chúng tôi đang làm việc chung (Phi. 2:1-4).

Chất lượng của dịch vụ

 • Phấn đấu có chất lượng tốt và trình bày sao cho nghiêm túc, mạnh mẽ và nhấn mạnh thông điệp (I Cô. 10:31).
 • Là quản gia trung tín trong bất cứ điều nào được tín thác cho mình. (I Cô. 4:2).

Đặc Điểm của Dịch vụ

 • Gia tăng hay giảm bớt các công tác tùy theo nguồn tài chánh có sẵn.
 • Tránh mắc nợ (Rô. 13:8).
 • Không bao giờ để sự sống còn của tổ chức trở thành động cơ chi phối  các quyết định (Phi. 1:19-26).
 • Tránh tự khen mình (Châm. 27:2).

Mối Quan Hệ Với Các Mục Vụ Khác

 • Nhận thức và tôn trọng điều Chúa đang làm qua các cá nhân và tổ chức khác (I Cô. 1:10-13).
 • Tránh bất kỳ sự sáp nhập nào đi lệch với mục đích hay làm suy giảm hiệu quả (II Cô. 6:14).
 • Quản lý mục vụ của chúng tôi theo cách đem đến sự hỗ trợ và giúp ích cho Hội Thánh địa phương (Ê ph. 4:1-7).