5 CÁCH CHÚA JÊSUS BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI CHÚNG TA

Ngày Chúa Jêsus bị đóng đinh trên thập tự giá là một ngày đen tối. Nhưng làm sao một ngày đen tối như thế có thể được gọi là Ngày Thứ Sáu Tốt Lành?

Chúa Jêsus đã chết một cái chết kinh khiếp, nhưng Ngài phải chịu điều đó là vì tội lỗi của tất cả chúng ta. Sự hy sinh của Ngài trên thập tự giá ban cho chúng ta cơ hội để sống một cuộc đời mới với Ngài, một cuộc đời đầy hy vọng, giá trị và quan trọng hơn hết là sự sống đời đời khi chúng ta rời khỏi đời tạm này.

Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta phải chờ đợi cho đến khi chết thì mới kinh nghiệm được sự tốt lành của Ngài.

Như Chúa Jêsus đã biến một ngày tồi tệ thành ngày tốt lành, Ngài cũng có thể biến những gì “tồi tệ” trong cuộc đời chúng ta thành điều tốt lành nếu chúng ta để Ngài hành động.

Bạn có sẵn sàng để đón nhận một tin tức vô cùng tốt lành không? Hãy đọc thông điệp dưới đây!

5-Ways_Cover

5-Ways_1

5-Ways_2

5-Ways_3

5-Ways_4

5-Ways_5

5-Ways_6

Nội dung & Minh họa: YMI X @emsydesign

Chuyển ngữ & Biên tập: ODB Việt Nam

Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2022/04/5-ways-jesus-turned-our-lives-upside-down-for-good/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/