5 ĐIỀU ĐỂ CẦU XIN CHÚA KHI BẠN KHÔNG BIẾT MÌNH CẦN GÌ

Bạn có thấy dễ cầu nguyện hơn khi đang tranh chiến với tội lỗi, đối mặt với những khó khăn hay cảm thấy hoàn toàn bất lực không? Nhưng khi mọi thứ êm đềm và bạn có mọi thứ bạn cần, thì bạn không biết nên cầu nguyện về điều gì, và bạn thấy mình cứ lặp lại những lời cầu nguyện giống nhau (hoặc chỉ là diễn đạt khác một chút) từ đêm này qua đêm khác?

Phi-líp 4:6 cho biết chúng ta có thể trình dâng tất cả mọi điều cho Chúa trong lời cầu nguyện – nhưng chúng ta sẽ cầu xin gì khi không biết điều mình cần? Mục sư Alistair Begg, cũng là tác giả người Anh khích lệ chúng ta suy xét nội dung lời cầu nguyện của mình trong quyển Pray Big: Learn to Pray Like an Apostle (tạm dịch: Cầu Nguyện Khẩn Thiết: Học Cách Cầu Nguyện Của Vị Sứ Đồ). Ông viết: “Tất cả mọi điều đều có thể trình dâng trước Chúa, nhưng những gì chúng ta trình dâng lên Chúa không phải lúc nào cũng là những điều quan trọng nhất.”

Nhưng làm thế nào chúng ta biết được điều gì là quan trọng nhất với Chúa? Và chúng ta phải bắt đầu từ đâu?

Hãy cùng nhau bắt đầu bằng việc đến với Kinh Thánh, đặc biệt là những bức thư của sứ đồ Phao-lô gửi đến các hội thánh. Những bức thư này cung cấp cho chúng ta nhiều điều hữu ích khi cầu nguyện. Đây là 5 điều chúng ta có thể cầu nguyện, là những điều mà có thể chúng ta không biết mình cần:

5 điều xin Chúa #1

1. Biết Chúa nhiều hơn

Hội thánh Ê-phê-sô được biết đến về đức tin của họ nơi Chúa Jêsus và tình yêu thương dành cho các thánh đồ (Êph. 1:15), nhưng thay vì tập trung đến những cộng đồng khác đang cần sự giúp đỡ, sứ đồ Phao-lô đã liên tục cầu nguyện cho họ – nhất là để Đức Chúa Trời ban cho họ sự khôn ngoan và thông sáng thuộc linh để họ có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa (c.16).

Có lẽ chúng ta từng cầu nguyện như thế khi mới tin nhận Chúa, nhưng khi việc học Kinh Thánh và nhóm lại đã trở thành thói quen thì chúng ta không còn cầu xin nữa. Tuy nhiên, nếu Chúa không ban sự hiểu biết, thì moi nỗ lực của chúng ta để biết về Ngài đều là vô ích. Hãy thường xuyên cầu xin Chúa ban cho chúng ta sự thông hiểu để chúng ta cứ tăng trưởng trong sự hiểu biết về chính Ngài.

5 điều xin Chúa #2

2. Thấy Chúa rõ hơn

Chúng ta bị quá nhiều thứ xung quanh chi phối đến nỗi dễ dàng mất tập trung vào những điều quan trọng. Có lẽ đó là lý do Phao-lô dành thời gian để cầu nguyện xin Chúa soi sáng con mắt của lòng người Ê-phê-sô để họ có thể nhìn thấy những phước hạnh mà họ có được trong Đấng Christ, đó là niềm hy vọng, sự phong phú và quyền năng (Êph. 1:18-19).

Nhưng trước hết, chúng ta cần “nhìn thấy” cách rõ ràng về Đấng “bị đặt thấp hơn các thiên sứ trong một thời gian ngắn, bây giờ được đội mão triều vinh quang và tôn trọng vì sự chết mà Ngài đã chịu, để nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, Ngài đã nếm sự chết vì mọi người” (Hê. 2:9). Nếu không bởi sự sống và sự chết của Đấng Christ, chúng ta không thể hưởng được những phước hạnh từ ban đầu.

Bạn có từng tự hỏi sẽ ra sao khi được nhìn thấy Chúa Jêsus mặt đối mặt? Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta luôn nhớ đến sự hy sinh của Ngài, để những gì thuộc về thế gian này sẽ trở thành thứ yếu.

5 điều xin Chúa #3

3. Nếm biết sự tốt lành của Chúa

Cuộc sống trôi qua êm đềm và chúng ta cũng không đến nỗi thiếu thốn, nhưng một giọng nói khác vang lên trong tâm trí chúng ta: nếu Chúa cho tôi có thêm một chút thu nhập hoặc được thăng chức thì cuộc sống sẽ hoàn hảo!

Suy nghĩ đó cho thấy chúng ta không biết mình giàu có – thật vậy, chúng ta vô cùng giàu có! Phao-lô nói trong Ê-phê-sô 1:3 rằng là người tin nhận Chúa, chúng ta được ban cho mọi phước hạnh thuộc linh trong Đấng Christ. Đúng vậy, chúng ta có tất cả: được chọn để trở nên thánh (Êph. 1:1), được nhận làm con nuôi của Đức Chúa Trời (Êph. 1:5), được Đấng Christ chấp nhận (Êph 1:6), được cứu chuộc bởi huyết Ngài (Êph: 1:7), được tha thứ tội lỗi (Êph. 1:7), biết được ý muốn tốt đẹp của Ngài (Êph. 1:8-10), được thừa hưởng cơ nghiệp của Đấng Christ (Êph. 1:11), và được đóng ấn bằng Đức Thánh Linh (Êph. 1:13).

Vậy thì, tại sao chúng ta lại phàn nàn về những thứ chỉ đem đến sự thỏa mãn tạm bợ? Hãy cầu xin Đức Chúa Trời giúp chúng ta tận hưởng những điều giá trị mà mình có được trong Đấng Christ để chúng ta thật sự thỏa nguyện và kinh nghiệm sự đầy trọn.

5 điều xin Chúa #4

4. Nghe lời nhắc nhở của Chúa

Không ai – ngay cả Chúa Jêsus – được miễn trừ khỏi những cám dỗ trong cuộc đời này. Và trong khi Chúa Jêsus chưa từng chiều theo sự cám dỗ, thì chúng ta thấy nhiều anh hùng đức tin đã rơi vào bẫy của sự cám dỗ khi họ ít ngờ tới nhất. Chính vì vậy mà Chúa Jêsus thường xuyên dạy môn đồ Ngài cầu nguyện để khỏi sa vào sự cám dỗ (Lu-ca 22:40, 46; 11:4).

Chúng ta phải chú ý lời kêu gọi cầu nguyện của Chúa Jêsus, không chỉ để chống trả tội lỗi mà còn để không sa vào sự cám dỗ của tội lỗi. Mục sư David Mathis, một vị mục sư người Mỹ đã nói rằng: “Chúng ta thừa nhận sự yếu đuối của mình và sức mạnh của tội lỗi. Và chúng ta nhớ rằng Cha Thiên Thượng mong muốn chúng ta sống cuộc đời thánh khiết và tốt đẹp”.

Nếu không nhận biết sự yếu đuối của mình để cầu xin sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, cũng như sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, chúng ta sẽ dễ bị lôi cuốn và quyến dụ bởi những dục vọng của chính mình (Gia-cơ 1:14) lúc chúng ta ít ngờ tới nhất.

Vậy, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn lắng nghe tiếng Ngài và nhạy bén với sự nhắc nhở của Ngài, để khỏi sa vào sự cám dỗ.

5 điều xin Chúa #5

5. Cảm nhận tình yêu của Chúa

Chúng ta có thường cảm thấy không được yêu thương và cô đơn không? Bao nhiêu lần trong cuộc đời mình, chúng ta gắn kết với tình yêu của một ai đó – người phối ngẫu, gia đình, bạn bè – mà không nhận biết Đấng Christ yêu chúng ta nhiều ra sao?

Tâm trí chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta đến nỗi Ngài đã ban Chúa Jêsus đến để chết thay chúng ta trên thập tự giá. Nhưng chúng ta có thực sự hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao và bề sâu trong tình yêu của Ngài, là điều vượt quá sự hiểu biết của chúng ta không (Êph. 3:17-18)? Chúng ta có cảm nhận được tình yêu thương của Đấng Christ khi chúng ta ca hát và khích lệ nhau không? Chúng ta có nhìn thấy tình yêu ấy được bày tỏ trong Lời Ngài và trong thực tiễn không?

Hãy cầu xin Chúa giúp chúng ta hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời để sống bày tỏ tình yêu đó trong cộng đồng của mình và với những người xung quanh.

Dù cuộc sống của bạn đang suôn sẻ hay bạn đang tranh chiến để nhìn thấy Đức Chúa Trời hành động trong đời sống bạn, hãy cầu nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn hướng về Ngài và ban năng lực để chúng ta sống cuộc đời đẹp lòng Ngài, để chúng ta là hương thơm của Đấng Christ (II Cô-rinh-tô 2:15) lan tỏa đến thế giới.

Chuyển ngữ: Ái Nhi

Biên tập: Mục vụ Lời Sống Hằng Ngày

Nguồn: https://ymi.today/2021/01/5-things-to-ask-god-for-in-prayer-when-you-dont-know-what-you-need/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/