5 LỜI NÓI DỐI VỀ BẢN THÂN MÀ BẠN NÊN NGỪNG TIN

Nguồn: https://ymi.today/2019/08/5-lies-to-stop-believing-about-yourself/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Thường thì chúng ta dễ bị thu hút với những điều thế gian cho là quan trọng và bị xao lãng khỏi những gì Chúa nói về chúng ta. Để tránh rơi vào cạm bẫy đó, hãy xem xét một số phương thuốc đáng tin cậy từ Kinh Thánh.

Lời nói dối #1

Lời nói dối #1: Công việc định nghĩa bạn

Công việc có thể nói lên rất nhiều về chúng ta. Nhưng phải nhớ rằng dù Chúa kêu gọi chúng ta siêng năng làm việc (Cô-lô-se 3:23-24), thì chúng ta làm việc là để phục vụ Chúa. Chúng ta là ai không được định nghĩa bởi chức danh công việc mà chúng ta nắm giữ, nhưng bởi những gì Đấng Christ đã làm (Ga-la-ti 3:26). Vì vậy, hãy tập chú vào cách chúng ta có thể sử dụng công việc Chúa ban cho để làm vinh hiển danh Ngài và bày tỏ địa vị của chúng ta là con trai, con gái của Ngài.

Lời nói dối #2

Lời nói dối #2: Việc lành định nghĩa bạn

Chúng ta gánh trên vai rất nhiều mong đợi từ nền văn hóa, gia đình, thậm chí là hội thánh về cách cư xử mà chúng ta nên có.

Giữa lúc cố gắng tôn kính Chúa bằng những hành động của mình, chúng ta có thể tìm thấy ân điển cho những khiếm khuyết của mình, và sự đảm bảo rằng mạng lệnh lớn nhất mà chúng ta có là yêu kính Chúa bằng cả tấm lòng, sự hiểu biết và sức lực (Mác 12:30). Thay vì làm theo những áp lực để chứng tỏ bản thân, chúng ta hãy tập trung vào mối quan hệ với Chúa và biết rằng khi Ngài tôi luyện chúng ta thì công việc kết quả sẽ tuôn tràn từ lòng yêu kính của chúng ta dành cho Ngài (Ê-phê-sô 2:8-9).

Lời nói dối #3

Lời nói dối #3: Tình trạng hôn nhân định nghĩa bạn

Điều gì xuất hiện trong tâm trí khi bạn nghĩ về câu hỏi bạn là ai? Phải chăng là tình trạng hôn nhân của bạn: đang hẹn hò hay độc thân? Bạn là đứa con hay đã là cha mẹ?

Nhưng sự tự tin của chúng ta không đến từ những người xung quanh. Mối quan hệ thật sự quyết định, củng cố mọi mối quan hệ khác mà chúng ta có, là mối quan hệ với Chúa: “Nhưng bất cứ ai tiếp nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho họ quyền trở nên con của Đức Chúa Trời” (Giăng 1:12).

Lời nói dối #4

Lời nói dối #4: Tính cách định nghĩa bạn

Những bài trắc nghiệm tính cách rất thú vị và có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về điểm mạnh và điểm yếu của mình. Nhưng chúng ta cần cẩn thận, đừng để những bài trắc nghiệm đó giới hạn cách chúng ta nhìn chính mình.
Đây là điều Chúa phán với Môi-se khi ông than phiền về việc “miệng lưỡi con hay ngập ngừng”: “Đức Giê-hô-va phán với ông: “Ai tạo ra môi miệng loài người? Ai đã làm cho con người thành câm, thành điếc, thành sáng, thành mù? Chẳng phải bởi Ta, là Đức Giê-hô-va đó sao? Vậy bây giờ hãy đi đi, Ta sẽ ở với miệng con và dạy con những lời phải nói” (Xuất Ê-díp-tô ký 4:11-12).

Chúa vĩ đại hơn tính cách của chúng ta. Ngài là Đấng tạo dựng tất cả, và Ngài có thể giúp chúng ta vượt qua bất kỳ điểm yếu hay thách thức mà Ngài thấy cần (II Cô-rinh-tô 12:9).

Lời nói dối #5

Lời nói dối #5: Quá khứ định nghĩa bạn

Đôi lúc, chúng ta vô tình cho phép những kinh nghiệm và lựa chọn trong quá khứ định nghĩa cuộc đời mình và cảm thấy như chúng ta không thể bước tiếp vì bị mắc kẹt trong lầm lỗi của mình.

Nhưng nhờ sự hy sinh của Đấng Christ, chúng ta được tự do thoát khỏi quá khứ. Dù khi chúng ta phải tiếp tục gánh chịu hậu quả, nhưng chúng ta biết rằng Đấng Christ đã chiến thắng và Ngài đang kêu gọi chúng ta đến với một địa vị được định nghĩa bằng tương lai Ngài đã chiến thắng cho chúng ta.

…tôi không nghĩ rằng mình đã đoạt được rồi; nhưng tôi cứ làm một điều: quên đi những gì ở đằng sau, vươn tới những gì ở đằng trước, tôi nhắm mục đích mà theo đuổi để đoạt giải về sự kêu gọi trên cao của Đức Chúa Trời trong Đấng Christ Jêsus. (Phi-líp 3:13-14)

Mỗi khi bị cám dỗ cho phép 5 lời dối trá này định nghĩa cách chúng ta nhìn chính mình, hãy cầu nguyện rằng lẽ thật này sẽ là nền tảng cho địa vị của chúng ta: Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh Ngài. Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Ngài sẽ khiến chúng ta trở nên mới.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/