5 THỰC TẾ CỦA ĐỜI SỐNG GIỐNG ĐẤNG CHRIST

Là Cơ Đốc nhân, tất cả chúng ta đều khao khát giống Đấng Christ. Nhưng điều đó thật sự có nghĩa là gì? Và làm thế nào chúng ta biết mình đang sống giống Đấng Christ?

Đây là 5 điều mà chúng ta chắc chắn sẽ đối diện khi theo Chúa và kèm theo là 5 lời cầu nguyện xin Chúa sử dụng những cơ hội này để uốn nắn chúng ta trở nên giống như Ngài.

5-Realities_Cover

5-Realities_1

5-Realities_2

5-Realities_3

5-Realities_4

5-Realities_5

Nội dung & Minh họa: YMI X @amy_domingo

Chuyển ngữ & Biên tập: ODB Việt Nam

Nguồn: https://ymi.today/2021/02/5-realities-of-what-it-means-to-be-christ-like/. YMI là mục vụ giới trẻ thuộc Our Daily Bread Ministries. Sử dụng với sự cho phép của YMI.

Đọc các bài viết khác tại: https://vietnamese-odb.org/ymi-viet-nam/