Đọc: Công vụ 1:1-11

Ngài cũng dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết. Công vụ 1:3

Kinh Thánh nói rằng Chúa Jêsus “dùng nhiều cách chứng tỏ cho các sứ đồ rằng Ngài đang sống sau khi đã chịu chết” (Công vụ 1:3). Đây không chỉ là tuyên bố mang tính lịch sử của Lu-ca mà đó còn là thách thức cho tất cả những người chỉ trích phủ nhận sự thật về sự phục sinh thân xác của Đức Chúa Jêsus Christ. Lu-ca đã đưa ra tuyên bố lạ lùng và gây sửng sốt rằng Chúa Jêsus đang sống, có rất nhiều người đã nhìn thấy Ngài và có rất nhiều bằng chứng thuyết phục xác nhận sự phục sinh của Ngài.

Ngày hôm nay, gần 2000 năm qua, không một giáo lý nào khác trong Kinh Thánh lại bị tấn công dai dẳng như giáo lý về sự phục sinh thân xác của Chúa chúng ta. Và không có gì ngạc nhiên bởi vì đó là nền tảng của mọi giáo lý Cơ Đốc khác.

Với sự phục sinh của Chúa Jêsus, toàn bộ cấu trúc của giáo lý Cơ Đốc hoặc đứng vững hoặc sụp đổ. Nếu người ta có thể bác bỏ sự phục sinh, thì Cơ Đốc giáo sẽ sụp đổ thành tro bụi và còn khó tin hơn so với những câu chuyện thần thoại hoang đường nhất của Hy Lạp hoặc La Mã cổ đại.

Ma quỷ biết điều này, và vì thế đòn tấn công sớm nhất và thường xuyên nhất vào lẽ thật về Đấng Christ là chống lại sự phục sinh thân xác của Chúa. Sự đáng tin cậy của niềm tin Cơ Đốc dựa trên “nhiều bằng chứng không thể chối cãi” rằng Chúa Jêsus đang sống. M.R.DEHAAN, M.D

Jêsus, sống lại khải hoàn
Mộ phần đắc thắng hoàn toàn vinh quang
Tin Ngài sự sống sẵn ban
Đời đời, mãi mãi bình an nơi Ngài. ANON

Vì Christ sống, chúng ta không cần phải sợ chết.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.