Đọc: Lu-ca 23:44-56

Khi đến một chỗ gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Ngài vào thập tự giá. Lu-ca 23:33

Chúng ta gọi đó là “Ngày Thứ Sáu Tốt Lành,” nhưng không một ai trong ngày đó gọi là Thứ Sáu “tốt lành.” Con người tốt nhất mà lịch sử từng biết đã bị đóng đinh và bị giết trên thập tự giá của người La Mã. Đối với kẻ thù của Ngài, đó là một chiến thắng; đối với quân lính, đó chỉ đơn giản là một ngày làm việc của họ; đối với những người theo Ngài, đó là cái chết của niềm hy vọng tươi sáng nhất và của những giấc mơ đẹp đẽ nhất. Nhưng không một ai gọi đó là Thứ Sáu “tốt lành.”

Điều đó đúng với nhiều “Ngày Thứ Sáu tồi tệ” khác nếu bạn xem xét những ngày đó tách rời với Chúa Nhật Phục Sinh. Những ngày đó làm cho cuộc đời dường như vô ích—không mục đích và vô nghĩa. Nhưng những chiến thắng vẻ vang nhất của Đức Chúa Trời trổi dậy từ những mộ phần đã bị đánh bại hoàn toàn.

Trong cuốn Thần Tượng Sẽ Bị Hủy Diệt (Idols for Destruction), Herbert Scholossberg viết rằng: “Chúng ta không phải là chúa của lịch sử nên đừng điều khiển kết cục của nó, nhưng chúng ta chắc chắn rằng có một Chúa của lịch sử và Ngài điều khiển kết cục của lịch sử. Chúng ta cần một sự giải thích mang tính thần học về tai họa, một sự nhận biết rằng Đức Chúa Trời hành động qua những sự kiện như bị giam cầm, bị đánh bại, và bị đóng đinh vào thập tự giá. Kinh Thánh có thể được hiểu như một chuỗi những chiến thắng của Đức Chúa Trời mà tưởng chừng như những tai họa.”

Hãy đối diện mỗi ngày với lòng tin cậy nơi Đức Chúa Jêsus Christ. Những chiến thắng vĩ đại nhất của Đức Chúa Trời thường xuất hiện tưởng chừng như những thất bại. HADDON ROBINSON

Dù không hiểu hết ý Cha
Con tin hết thảy tốt lành chẳng sai
Đau thương, bi kịch, thảm sầu
Đều thành phước hạnh, có Ngài chẳng nao. SPER

Những chiến thắng vẻ vang nhất của Chúa trổi dậy từ những mộ phần đã bị đánh bại hoàn toàn.

CHÚ THÍCH: Hình ảnh bức màn bị xé đôi rất ý nghĩa. Con đường vào nơi chí thánh có bức màn bảo vệ, từng bị ngăn cấm, nhưng giờ đây đã mở ra cho tất cả mọi người.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.