Đọc: Giăng 21:15-21

Con yêu Ta hơn những người nầy chăng? Giăng 21:15

Khi con gái chúng tôi được 4 tuổi, suốt ngày cháu chạy nhảy khắp nhà với đôi chân nhỏ bé. Có lần khi chạy ra cửa trước, cháu đột nhiên dừng lại và xoay vòng. Với giọng điệu khẩn cấp của trẻ con, cháu gọi to: “Mẹ ơi, con yêu mẹ!” rồi quay đi và tiếp tục chạy nhảy. Cô bé có thể làm tan chảy trái tim của một người làm cha mẹ!

Hãy tưởng tượng cùng cảnh tượng đó nhưng trong hoàn cảnh khác. Giả sử cô bé được gọi ba lần để ngồi vào bàn. Bây giờ hãy nhấn nút “tua lại”. Nhìn xem cô bé dừng lại và nói: “Con yêu mẹ,” rồi chỉ xoay vòng và chạy ra cửa. Trong bối cảnh đó, những lời như thế sẽ chẳng làm ấm lòng ai cả.

Chúa cũng muốn con cái Ngài nói “Con yêu Ngài” đi kèm với hành động. Khi Chúa hỏi Phi-e-rơ: “Con yêu ta chăng?” (Giăng 21:15), Ngài không hài lòng với một câu trả lời bình thường: “Vâng, thưa Chúa, Chúa biết rằng con yêu Chúa!” Ngài đáp lại câu trả lời của môn đồ Ngài rằng: “Phi-e-rơ, nếu con yêu ta, con hãy quan tâm đến những điều ta quan tâm. Phi-e-rơ, nếu con yêu ta, hãy theo ta.”

Bạn sẽ nói gì nếu Chúa hỏi bạn câu hỏi đó? Có phải bạn sẽ trả lời: “Vâng, thưa Chúa, con yêu Chúa” không? Những lời này sẽ làm vui lòng Cha nếu bạn là một đứa con vâng phục. MART DEHAAN

Lòng nguyện càng yêu Jêsus, Mến yêu Ngài thêm!
Thành tâm quỳ xem chăm chú, Mến yêu Ngài thêm!
Mối sở ước chẳng chi hơn: Yêu thương Jêsus keo sơn;
Lòng nguyện ngày đêm, mến yêu Ngài thêm! PRENTISS

Yêu Chúa là vâng phục Chúa.

CHÚ THÍCH: Ba lời tuyên bố về tình yêu mà Chúa Jêsus hỏi Phi-e-rơ tương tự với ba lần chối Chúa của môn đồ này khi Đấng Christ chịu thương khó.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.