Đọc: Hê-bơ-rơ 12:1-9

Ai sẽ giải cứu tôi khỏi thân thể hay chết nầy? Rô-ma 7:24

Ai mà không hào hứng khi một đấu thủ dường như thua cuộc và có thể bị loại khỏi cuộc đua nhưng rồi lại chiến thắng cách ngoạn mục! Một vận động viên điền kinh đã bị vấp chân và té ngã nhưng sau đó dần dần vượt lên dẫn đầu đoàn đua và trở nên nguồn cảm hứng cho tất cả chúng ta.

Cơ Đốc nhân là những người tìm thấy sự can đảm từ gương mẫu của Cứu Chúa mình cũng được thúc đẩy bằng nguồn cảm hứng như vậy. Không ai bị sỉ nhục như Chúa Jêsus trước khi Ngài chiến thắng. Ngài đã bị lăng mạ, bị nhổ vào mặt, bị quất bằng roi da, bị đánh đập và bị đóng đinh trên thập tự giá. Khi sự đau đớn của Ngài đã quá sức chịu đựng, một ngọn giáo đâm vào hông Ngài. Những kẻ hành hình Ngài cho rằng họ đã thành công và tuyên bố Ngài đã chết. Một toán lính gác canh giữ mộ Ngài. Ai có thể chịu đựng cách cùng cực và quá sức như thế?

Tuy nhiên đó không phải là kết thúc! Ba ngày sau đó, Chúa Jêsus đã sống lại từ mộ phần và hiện ra cho nhiều môn đồ của Ngài. Ngài là người chiến thắng trong trận chiến với sự chết, với tội lỗi, và với địa ngục.

Hôm nay, bạn có đang cảm thấy bị loại khỏi cuộc đua? Bạn đã vấp ngã cách tồi tệ? Hãy nhìn xem sự thương khó của Chúa Jêsus. Hãy nhìn xem sự phục sinh của Ngài. Hãy cầu xin Chúa ban cho bạn sự chiến thắng. Dù bạn đang nản lòng thế nào, hãy suy nghĩ đến những điều Chúa dành cho bạn! Chúa của chúng ta là Đấng chiến thắng vĩ đại. MART DEHAAN

Ta nay loan báo rao truyền
Jêsus đắc thắng vượt trên tử thần
Quyền năng chiến thắng mộ phần
Cho ta hy vọng mỗi lần gian nguy. BRANON

Chúa Jêsus chết để cứu chúng ta, và Ngài sống để gìn giữ chúng ta.

CHÚ THÍCH: “Ngồi bên hữu ngai Đức Chúa Trời” (c.2), ngai Đức Chúa Trời là chỗ của sức mạnh và thẩm quyền. Việc Đức Chúa Cha chấp thuận cho Chúa Jêsus ở vị trí đó đã chứng minh Đức Chúa Trời hài lòng với những gì Đấng Christ đã hoàn tất. Ngài đã chịu thương khó, trả món nợ tội lỗi của chúng ta, và đã chiến thắng sự chết, vì thế giờ đây Ngài được tôn lên nơi rất cao (XEM THÊM PHI-LÍP 2:5-11).

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.