Món Quà Ân Điển: MỐI LIÊN HỆ CÁ NHÂN

Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài. Giăng 3:16

Singapore đón Giáng Sinh trong mưa dầm ẩm ướt. Giáng Sinh ở đây không có tuyết mà chỉ có mưa. Lớn lên trong một gia đình không phải là Cơ Đốc nhân, vì vậy chúng tôi không ăn mừng lễ Giáng Sinh. Nhưng lúc nhỏ, chị em tôi đã rủ mấy đứa trẻ hàng xóm chơi trò đổi quà Giáng Sinh. Tôi không biết vì sao chúng tôi có ý tưởng đó – có lẽ vì chúng tôi thấy trên ti-vi. Chúng tôi viết tên trên giấy rồi bỏ vào một chiếc túi và mỗi người chọn một tên của người mà mình sẽ mua quà cho. Một số đứa thì hài lòng với món quà nhận được, còn một số đứa thì không; nhưng tất cả chúng tôi đều vui mừng vì nhận được quà.

Chúng tôi không hề biết món quà hoàn hảo mà Đức Chúa Trời, là Đấng Tạo Hóa đã ban cho chúng tôi cách đây 2.000 năm. Kinh Thánh cho biết: “Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời” (Giăng 3:16). Khi lên tuổi thiếu niên, tôi mới được nghe về món quà này và tôi đã tiếp nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình.

Tôi nhớ mình đã ăn mừng lễ Giáng Sinh đầu tiên sau khi tin Chúa. Giáng Sinh giờ đây thật đặc biệt đối với tôi bởi vì cuối cùng tôi đã hiểu được ý nghĩa của nó. Giáng Sinh là dịp để kỷ niệm món quà hoàn hảo mà Đức Chúa Trời ban, là Chúa Jêsus Christ. Tôi nhận ra rằng Đức Chúa Trời không phải là một thế lực huyền bí ở ngoài kia; mà là một Đấng gần gũi, yêu thương mọi người thuộc mọi dân tộc và mọi tầng lớp xã hội. Và Đức Chúa Trời này đã bày tỏ tình yêu của Ngài đối với tôi bằng cách chết thay cho tôi.

Nguyện chúng ta cứ tiếp tục nhìn xem Đấng Christ của Lễ Giáng Sinh trong mùa lễ này và trọn cả cuộc đời. POH FANG CHIA

Tại Bết-lê-hem, Đức Chúa Trời đã chứng minh rằng yêu là ban cho.


PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: Giăng 3:16–21

16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. 17 Vì Đức Chúa Trời đã sai Con Ngài đến thế gian không phải để kết án thế gian, nhưng để thế gian nhờ Con mà được cứu. 18 Ai tin Con thì không bị kết án đâu, còn ai không tin thì đã bị kết án rồi, vì không tin đến danh Con Một của Đức Chúa Trời. 19 Sự kết án đó là như thế nầy: Ánh sáng đã đến thế gian, nhưng loài người ưa thích bóng tối hơn ánh sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. 20 Vì ai làm ác thì ghét ánh sáng và không đến với ánh sáng, e rằng công việc của mình phải bị phơi bày. 21 Nhưng ai làm theo chân lý thì đến với ánh sáng để các việc mình làm trong Đức Chúa Trời được thấy rõ.”

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.