Ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh là Chúa Jêsus đã từ bỏ thiên đàng vinh hiển để trở nên con người, chịu hết mọi điều trong thế giới đổ vỡ, để trả giá cho mọi điều sai trái mà dòng dõi loài người đã làm.

Ý nghĩa thật của lễ Giáng Sinh là bởi vì Chúa Jêsus đã đến để cứu mọi người khỏi tội lỗi, nên tất cả những ai đặt lòng tin nơi Ngài đều được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. Chúng ta có thể tận hưởng một mối quan hệ tuyệt vời, ý nghĩa và sống động với Ngài, và trên hết là sự sống đời đời với Ngài ở thiên đàng. Giờ đây đó là món quà mà chúng ta nên vui mừng!

Có lẽ đây là lần đầu tiên bạn hiểu mối quan hệ đổ vỡ của mình với Đức Chúa Trời và những điều lạ lùng mà Ngài đã làm cho bạn, và bạn chân thành muốn bước vào mối quan hệ yêu thương với Ngài.

Như với tất cả các mối quan hệ bị đổ vỡ, sự phục hồi đến khi chúng ta thừa nhận những sai phạm của mình, và thành thật nói rằng chúng ta xin lỗi. Nếu chúng ta muốn được phục hồi mối quan hệ với Đức Chúa Trời thì chúng ta cần nói với Ngài rằng chúng ta vô cùng hối tiếc về những lựa chọn sai lầm của mình và vô cùng biết ơn Ngài về những điều Ngài đã làm để bày tỏ tình yêu thương với chúng ta. Nếu bạn muốn làm điều này, có lẽ bạn muốn thưa với Chúa bằng lời của mình hoặc lặp lại lời cầu nguyện sau:

Lạy Chúa,

Con vô cùng hối tiếc vì đã cố gắng xây dựng cuộc đời mình mà không có Ngài, là Đấng Tạo Hóa của con. Cảm ơn Ngài đã yêu thương chính con người của con. Cảm ơn Ngài đã sai Chúa Jêsus đến để phó mạng sống mình vì tội lỗi của con người và khiến con có thể bước vào mối quan hệ cá nhân với Ngài. Xin giúp con sống trong mối quan hệ mới mẻ với Ngài kể từ đây.

Khi một người quay trở lại tìm kiếm lẽ thật của Đức Chúa Trời thì họ bước vào một hành trình mới. Đây là những bước đầu tiên của chúng ta trên một hành trình liên tục. Chúng ta biết rằng cuộc sống đầy nan đề. Chúng ta sẽ liên tục đối diện với những tranh chiến, nhưng bước với Chúa nghĩa là chúng ta không còn cô đơn hay bị bỏ quên nữa. Mỗi người sống trong mối quan hệ với Chúa đều trở nên một người mới – không phải là người hoàn hảo nhưng là người được tha thứ và ban cho hy vọng mỗi ngày.

Để đọc thêm về tình yêu thương của Đức Chúa Trời bày tỏ qua Chúa Jêsus Christ được trình bày trong Kinh Thánh, hãy tìm đọc những tài liệu của Lời Sống Hằng Ngày để giúp bạn suy gẫm và theo đuổi đời sống mới trong Ngài. Bạn có thể liên lạc với các quầy sách Cơ Đốc hoặc vào trang web của chúng tôi tại vietnamese-odb.org.

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.