Món Quà Ân Điển: TÔI KHÔNG CÒN CÔ ĐƠN NỮA

Một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (nghĩa là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”). Ê-sai 7:14

Gần đây, tôi nói chuyện với một người bạn mới kết hôn và cậu ấy rất háo hức để có con. Vợ chồng cậu ấy đang dự tính có con và họ đang cầu nguyện. Họ đã chọn tên cho con dù vợ của bạn tôi còn chưa có thai.

Vào năm 735 TC, tiên tri Ê-sai đã loan báo cho nước Giu-đa đang khủng hoảng thuộc linh rằng: “Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên (nghĩa là Đức Chúa Trời ở với chúng ta)” (Ê-sai 7:14). Chúa Jêsus đã được đặt tên trước khi giáng sinh 730 năm.

Tôi nghe có người nói rằng mọi lẽ thật về lễ Giáng Sinh có thể được trình bày trong bảy từ: “Đức Chúa Trời ở với chúng ta.” Chúng ta có khuynh hướng chú ý đến thời gian lễ Giáng Sinh theo sự kiện Đấng Christ giáng sinh làm người. Nhưng điều quan trọng hơn mà chúng ta nên hướng tới là thần tính của Ngài – Ngài thật sự là ai – Ngài chính là “Đức Chúa Trời ở cùng chúng ta”.

Em-ma-nu-ên nghĩa là chúng ta không còn bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời, là Đấng ngồi trên ngai đầy xa cách. Ngài đã đến để ở với chúng ta. Ngài có da thịt như con người và mặc quần áo như con người. Khi Giô-sép và Ma-ri gọi tên con mình, đó là một lời nhắc nhở rằng Đức Chúa Trời đang ở trong nhà – nghĩa đen là sống chung dưới một mái nhà.

Bạn có thấy cô đơn? Sợ hãi? Bạn có cảm thấy Đức Chúa Trời xa cách, đang nhìn bạn từ xa với ánh mắt buồn rầu? Thông điệp của Lễ Giáng Sinh là bạn không cần phải cô đơn nữa, vì Chúa Jêsus đã đến. Em-ma-nu-ên. Đức Chúa Trời ở với chúng ta. K. T. SIM

Em-ma-nu-ên. Đức Chúa Trời ở với chúng ta.


PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: Ê-sai 7:10-14

10 Đức Giê-hô-va lại phán với A-cha: 11 “Hãy xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời của con ban một dấu lạ, hoặc dưới vực sâu hoặc trên trời cao.” 12 Nhưng A-cha thưa: “Con sẽ không xin và cũng không dám thử Đức Giê-hô-va.” 13 Ê-sai nói: “Nầy, nhà Đa-vít hãy nghe đây! Có phải các ngươi cho rằng làm phiền người ta là việc nhỏ, mà nay lại muốn làm phiền Đức Chúa Trời ta nữa sao? 14 Vì vậy, chính Chúa sẽ ban cho các ngươi một dấu lạ: Nầy, một trinh nữ sẽ mang thai, sinh một con trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên.

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.