Món Quà Ân Điển: CHÚA BAN CHO TÔI ĐỜI SỐNG MỚI

Ta đã đến để chiên được sự sống và sự sống sung mãn. Giăng 10:10

Lễ Giáng Sinh trong ký ức thời thơ ấu của tôi là tại một khu làng nhỏ ở giữa những nông trại ca cao, những cây dái ngựa và những cây cọ cao lớn. Mặc bộ đồ mới mà ba mẹ mua cho để mặc lễ Giáng Sinh, chúng tôi, những đứa trẻ khoảng tám đến mười tuổi hớn hở đi bộ từ làng này sang làng kia giống như các nhà thông thái đi tìm Hài Nhi Jêsus (Mat. 2:1-2).

Hài Nhi Jêsus không có ở đó bằng xương bằng thịt, nhưng chúng tôi tìm thấy tình thông công và lòng tốt của mọi người. Sau đó, mẹ bảo chúng tôi đem thức ăn đến cho hàng xóm. Với mọi người trong làng, Giáng Sinh là thời điểm bày tỏ lòng nhân từ.

Nhưng vẫn còn thiếu điều gì đó – câu chuyện Giáng Sinh đích thực. Khi tham dự cuộc vui, chúng tôi đã quên mất lý do của mùa lễ này. Không có nhà thờ nào trong làng và cũng không ai nói cho chúng tôi biết về thông điệp Giáng Sinh – Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một của Ngài để làm Cứu Chúa của chúng ta (Giăng 3:16). Điều đó giống như tham dự một bữa tiệc sinh nhật mà không có nhân vật chính.

Các nhà thông thái thì không như vậy. Điều trước hết họ hướng tới là tìm kiếm Chúa Jêsus. Họ hỏi: “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu?” (Mat. 2:2). Và khi tìm được Ngài, họ “phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ … dâng lên Ngài những lễ vật (c.11). Trước hết họ tìm kiếm Ngài rồi thờ phượng Ngài trước khi dâng lên những lễ vật.

Dù chúng ta là trẻ em hay người lớn, thì chân lý vẫn không đổi: Giáng Sinh không phải chỉ là lễ hội mà trọng tâm của lễ Giáng Sinh là Đấng Christ. Con Đức Chúa Trời đã đến để chúng ta có thể có được “sự sống sung mãn” (Giăng 10:10). LAWRENCE DARMANI

Chúa Jêsus là lý do của lễ Giáng Sinh.

PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: Ma-thi-ơ 2:1–11

1 Khi Đức Chúa Jêsus đã giáng sinh tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê, vào thời trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: 2 “Vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài.” 3 Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. 4 Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo trong dân lại để hỏi họ: “Đấng Christ được sinh tại đâu?” 5 Họ tâu rằng: “Tại thành Bết-lê-hem miền Giu-đê; vì có lời tiên tri chép rằng: 6 ‘Hỡi Bết-lê-hem, thuộc Giu-đê! Ngươi đâu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, Vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, Người sẽ chăn dắt dân Y-sơ-ra-ên của Ta.’ ” 7 Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. 8 Rồi vua sai họ đi đến thành Bết-lê-hem và căn dặn: “Hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy; khi tìm gặp rồi, hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài.” 9 Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. 10 Khi thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. 11 Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Ma-ri, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lạy Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược.

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.