Món Quà Ân Điển: LÝ DO ĐỂ VUI MỪNG

Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” Lu-ca 2:14

Người dân Ukraina đưa nhiều nét đặc sắc vào cách tổ chức Giáng Sinh của họ. Đôi khi họ đặt những nắm rơm trên bàn ăn để nhắc nhớ về máng cỏ Bết-lê-hem. Một hoạt động khác của họ gợi lại những sự kiện vào đêm Chúa Cứu Thế bước vào thế giới. Sau lời cầu nguyện Giáng Sinh, người bố sẽ tuyên bố lời chào mừng: “Đấng Christ đã giáng sinh!” Sau đó cả gia đình sẽ đáp lại: “Hãy chúc tụng danh Ngài!”

Những lời chúc tụng này vẽ lên trong tâm trí hình ảnh các thiên sứ trên bầu trời Bết-lê-hem vào đêm Đấng Christ hạ sinh. Thiên sứ của Chúa đã phán: “Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi” (Lu-ca 2:11). Muôn vàn thiên binh đáp lời rằng: “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới đất, ân ban cho người!” (c.14).

Thông điệp kép đó đã truyền tải ý nghĩa sâu sắc của thời khắc tuyệt vời này trong năm. Đấng Cứu Thế đã đến để đem cho chúng ta sự tha thứ và niềm hy vọng – và Ngài xứng đáng nhận mọi sự suy tôn chúc tụng của chúng ta.

“Vinh danh Thiên Chúa trên trời!” BILL CROWDER

Tình yêu tuyệt vời của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ qua sự giáng sinh của Chúa Jêsus.


PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: Lu-ca 2:6-14

6 Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sinh nở của Ma-ri đã đến. 7 Nàng sinh con trai đầu lòng, lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ, vì quán trọ không còn chỗ cho họ. 8 Cũng trong vùng ấy, có mấy người chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. 9 Một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ, vinh quang của Chúa chói rạng chung quanh nên họ rất sợ hãi. 10 Nhưng thiên sứ bảo họ: “Đừng sợ! Nầy, ta báo cho các ngươi một tin lành, đây sẽ là niềm vui lớn cho mọi người. 11 Vì hôm nay tại thành Đa-vít, một Đấng Cứu Thế, là Đấng Christ, là Chúa đã được sinh ra cho các ngươi. 12 Đây là dấu hiệu để các ngươi nhận ra Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ.” 13 Bỗng nhiên, có muôn vàn thiên binh cùng với thiên sứ ấy ngợi ca Đức Chúa Trời rằng:
14 “Vinh danh Thiên Chúa trên trời, Bình an dưới đất, ân ban cho người!”

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.