Món Quà Ân Điển: CHÚA ĐẾN VÌ TÔI

Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống. I Giăng 4:9

Chúa Jêsus đã chỉnh sửa lại những quan niệm mập mờ của tôi về Đức Chúa Trời. Ngài bày tỏ một Đức Chúa Trời đến để tìm kiếm chúng ta, một Đức Chúa Trời ban cho tôi sự tự do và trên hết là một Đức Chúa Trời yêu thương.

Những người lớn lên trong truyền thống Cơ Đốc có thể bỏ lỡ sứ điệp của Chúa Jêsus, nhưng tình yêu thương chưa bao giờ được dùng để mô tả về điều xảy ra giữa con người và những thần tượng của họ. Aristotle đã nói cách thẳng thắn rằng: “Người nói mình yêu thần Dớt là một người lập dị” hoặc thần Dớt yêu loài người cũng vậy. Trái lại, Kinh Thánh của người Cơ Đốc trích dẫn tình yêu thương là lý do chính yếu khiến Chúa Jêsus đến trần gian: “Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống” (I Giăng 4:9).

Tôi nhớ một lần ngồi ở sân bay chờ đợi chuyến bay. Lúc đó, tôi đang viết quyển Thất Vọng Về Chúa. Lòng tôi cảm thấy nặng nề vì những đau khổ của người khác, những nghi ngờ và những lời cầu nguyện không được đáp lời.

Tình cờ, tôi gặp bạn tôi là Karen cũng đi dự hội nghị như tôi. Cô ấy yên lặng lắng nghe tôi nói một hồi lâu, rồi bỗng hỏi tôi: “Phi-líp, anh có bao giờ để Chúa yêu thương anh chưa? Tôi nghĩ điều đó khá quan trọng.”

Tôi nhận ra rằng tôi đã bỏ lỡ thông điệp quan trọng nhất của niềm tin Cơ Đốc. Câu chuyện Chúa Jêsus là câu chuyện về tình yêu thương. Vâng, câu chuyện đó bao gồm cả nỗi đau và thất vọng. Nhưng Chúa Jêsus là hiện thân cho lời hứa của Đức Chúa Trời, là Đấng trả mọi giá để chuộc gia đình Ngài về. PHILIP YANCEY

Yêu là khi Đức Chúa Trời trở nên con người. WALVOORD


PHẦN KINH THÁNH HÔM NAY: I Giăng 4:1–9

1 Thưa anh em yêu dấu, đừng tin tất cả các thần linh, nhưng hãy thử xem các thần linh đó có phải đến từ Đức Chúa Trời không, vì có nhiều kẻ tiên tri giả đã xuất hiện trong thế gian. 2 Bởi điều nầy, anh em nhận biết Thánh Linh của Đức Chúa Trời:Thần linh nào thừa nhận Đức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thân xác thì thần linh đó đến từ Đức Chúa Trời; 3 thần linh nào không thừa nhận như thế về Đức Chúa Jêsus thì không phải đến từ Đức Chúa Trời. Đó là thần linh của kẻ chống Đấng Christ mà anh em nghe nói sắp đến, và bây giờ đã ở trong thế gian rồi. 4 Các con bé nhỏ ơi, các con thuộc về Đức Chúa Trời và đã chiến thắng chúng, vì Đấng ở trong các con vĩ đại hơn kẻ ở trong thế gian. 5 Chúng thuộc về thế gian nên nói những việc thế gian, và thế gian nghe chúng. 6 Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời. Ai biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai không thuộc về Đức Chúa Trời thì không nghe chúng ta. Bởi điều nầy, chúng ta nhận biết được thần linh của chân lý và thần linh của sự sai lầm. 7 Thưa anh em yêu dấu, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu thương đến từ Đức Chúa Trời. Ai yêu thương thì sinh bởi Đức Chúa Trời và nhận biết Đức Chúa Trời. 8 Ai không yêu thương thì không nhận biết Đức Chúa Trời; vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương. 9 Tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta đã được bày tỏ trong điều nầy: Đức Chúa Trời đã sai Con Một của Ngài đến trần gian để chúng ta nhờ Con ấy mà được sống.

Trở lại trang Món Quà Ân Điển để tìm thêm tài liệu.