Lạy Chúa, khi con lớn lên cũng là lúc cha mẹ già đi và đối diện với những sự suy giảm trong sức khỏe. Hôm nay, con cầu nguyện cho sức khỏe của cha mẹ. Xin Chúa chữa lành mọi bệnh tật thể xác, làm mạnh những chỗ yếu và phục hồi những chỗ đang bị trục trặc. Xin Chúa cũng ban cho sức khỏe tinh thần để những áp lực và thách thức trong cuộc sống không làm cha mẹ con ngã lòng nhưng cứ mạnh mẽ càng hơn. Xin Chúa ban cho cha mẹ con những ngày vui khỏe để sống lâu cùng con cháu và tận hưởng trọn vẹn những phước hạnh Ngài ban cho người thuộc về Ngài trong đời này và đời sau.

Tôi cầu nguyện cho anh được thịnh vượng mọi mặt, được khỏe mạnh phần xác, cũng như được thịnh vượng về phần hồn. (III Giăng 2)

Ngày 4: Cầu nguyện cho cha mẹ trong trách nhiệm nuôi dạy con cái

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ