Lạy Chúa, Ngài đặt để cha mẹ con trong cuộc đời này với rất nhiều mối quan hệ. Xin giúp cha mẹ con để lại những ảnh hưởng tốt đẹp đối với những người xung quanh qua đức tin và đời sống tin kính của mình. Xin ban cho cha mẹ con có những người bạn trong Chúa sẵn sàng nâng đỡ, khích lệ, cảm thông, thậm chí là quở trách khi cần vì sự ích lợi của cha mẹ con. Xin ban cho cha mẹ con có những người bạn cầu thay và giúp cha mẹ con cũng trở thành người bạn cầu thay cho người khác. Xin giúp cha mẹ con cũng dành thời gian cho những người bạn chưa tin để dẫn dắt nhiều người đến với tình yêu của Ngài.

Thưa anh em, xin anh em hãy khuyên nhủ kẻ lười biếng, khích lệ người ngã lòng, nâng đỡ kẻ yếu đuối, kiên nhẫn với mọi người. (I Tê-sa-lô-ni-ca 5:14)

Ngày 6: Cầu nguyện cho đời sống tâm linh của cha mẹ

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ