Lạy Chúa, xin cho cha mẹ con kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài cách sâu sắc để mỗi ngày trong cuộc đời của cha mẹ con là những ngày ý nghĩa khi thuộc về Ngài. Xin giúp cha mẹ con luôn có thì giờ riêng tư với Chúa mỗi ngày để lắng nghe Lời Ngài và tương giao với Ngài trong sự cầu nguyện. Trong những bận rộn và ồn ào của cuộc sống, xin cho cha mẹ con tìm được sự yên tịnh nơi Ngài để chiêm ngưỡng Ngài và tìm được sức lực khi ngày mới bắt đầu. Xin giúp cha mẹ con cứ trông đợi Ngài để thỏa vui khi nhìn thấy những điều Ngài sẽ làm trong cuộc đời của cha mẹ con. Dù cuộc sống có nhiều khó khăn và đau buồn, nhưng xin giúp cho cha mẹ con luôn có cái nhìn đức tin vượt trên mọi hoàn cảnh để tỏa soi sự sáng của Chúa giữa thế giới tuyệt vọng này.

Hỡi những ai mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến với Ta, Ta sẽ cho các ngươi được an nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường; hãy gánh lấy ách của Ta và học theo Ta thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ. Vì ách Ta dễ chịu và gánh Ta nhẹ nhàng. (Ma-thi-ơ 11:28-30)

Ngày 7: Cầu nguyện cho cha mẹ trong những tranh chiến hằng ngày

Quay lại trang 7 Ngày Cầu Nguyện Cho Cha Mẹ