Đọc: Ma-thi-ơ 28:1-10

Hai phụ nữ nầy vội vàng rời khỏi mộ, vừa sợ vừa rất mừng, chạy đi báo tin cho các môn đồ của Ngài. Ma-thi-ơ 28:8

Ma-ri và những người phụ nữ cùng đi với bà đến viếng nơi chôn xác Chúa Jêsus đã không nghĩ rằng họ sẽ được tiếp đón tại phần mộ. Họ đến lúc bình minh để xức thuốc thơm cho thi thể Người Bạn của họ—họ không biết làm sao để vào được bên trong mộ. Nhưng khi đến gần, họ kinh ngạc khi thấy tảng đá lớn đã được lăn khỏi cửa mộ. Lạ lùng hơn nữa, họ nhìn thấy một thiên sứ đang ngồi trên tảng đá đó.

Không có gì ngạc nhiên khi họ cảm thấy kinh ngạc và sợ hãi. Nhưng họ cũng cảm thấy quá đỗi vui sướng sau khi thiên sứ mời họ nhìn xem bên trong ngôi mộ trống, rồi thiên sứ bảo họ đi và báo cho những môn đồ khác rằng Chúa Jêsus đã sống lại.

Gần 2000 năm sau lời tuyên bố ban đầu đó, chúng ta là những người theo Chúa Jêsus cũng có những cảm xúc lẫn lộn về việc chia sẻ tin tức tốt lành này. Chúng ta cảm thấy quá đỗi vui mừng rằng Chúa Jêsus đang sống, nhưng chúng ta cũng cảm thấy không dễ để nói với người khác về Ngài. Những người phụ nữ có cảm giác kinh sợ khi thấy và nghe một thiên sứ phán tại cửa mộ, nhưng nỗi sợ của chúng ta thì khác. Chúng ta sợ điều mà người khác nghĩ về mình khi nói rằng Đấng Christ đã sống lại. Nhưng cũng như Ma-ri và những người phụ nữ khác, chúng ta có trách nhiệm phải nói cho người khác tin tức tốt lành. Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta lòng can đảm để chiến thắng nỗi sợ và chia sẻ niềm vui lớn lao của mình. DAVE BRANON

Vui thay Chúa đã phục sinh
Con Trời chiến thắng quang vinh tử thần
Nguyện truyền rao mãi Phúc Âm
Cho người tìm kiếm đang cần Chúa ta. D. DEHAAN

Tin Tức Tốt Lành về sự phục sinh quá tuyệt vời đến nỗi không thể giữ riêng cho mình.

CHÚ THÍCH: Trên thực tế, có sáu người tên Ma-ri được đề cập trong Tân Ước. Ma-ri mẹ Chúa Jêsus (Lu-ca 1-2), Ma-ri Ma-đơ-len (Ma-thi-ơ 28:1), Ma-ri ở Bê-tha-ni là em của La-xa-rơ (Giăng 12:1-6), Ma-ri mẹ Gia-cơ (Mác 16:1), Ma-ri mẹ của Giăng Mác (Công vụ 12:12), và Ma-ri, một đầy tớ trung tín trong Hội Thánh tại Rô-ma (Rô-ma 16:6).

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.