Bộ phim Giải cứu Binh nhì Ryan kể về cuộc giải cứu của đội nhảy dù Mỹ trong Thế Chiến II. Ba anh trai của Binh nhì Ryan đã tử trận, chỉ còn lại một mình người lính trẻ nối dõi gia đình. Đại úy John Miller và đội của ông đã giải cứu Binh nhì Ryan trong một chiến công phải trả giá bằng mạng sống của viên sĩ quan và một số người của ông. Nhiều người đã từ bỏ tính mạng để cứu một người.

Cách đây hai ngàn năm, chính Đức Chúa Trời đã tiến hành một sứ mạng giải cứu. Ngài đã sai Con Một của Ngài đến với một thế giới hư mất. Chúa Jêsus đã đến trong hình hài con người với chỉ một sứ mạng duy nhất nhưng vô cùng quan trọng—tìm và cứu loài người hư mất (Lu-ca 19:10).

Sứ mạng giải cứu không phải là một ý tưởng phát sinh của Đức Chúa Trời, mà mục đích từ trước vô cùng của Ngài là Đấng Christ sẽ đến để giải cứu chúng ta.

Xuyên suốt nhiều thế kỷ sau đó, hình ảnh chiên con Lễ Vượt Qua chỉ về Chúa Jêsus và sinh tế chuộc tội một-lần-đủ-cả của Ngài. Khi Ngài đến, với mục đích không gì lay chuyển, Ngài đã hoàn thành kế hoạch của Đức Chúa Cha bằng sự chết và sự sống lại của Ngài. Sự giải cứu giờ đây sẵn dành cho bất cứ ai đặt lòng tin nơi Ngài. Một người chết để cứu nhiều người.

Những ngày sắp tới, bạn sẽ bước vào mùa Phục Sinh, và đỉnh điểm là sự kỷ niệm Chúa Jêsus chiến thắng mộ phần. Trong Ấn phẩm Phục Sinh này của Lời Sống Hằng Ngày, chúng tôi khích lệ bạn hãy mong chờ ngày kỳ diệu đó trong tinh thần suy gẫm về mục đích của sự phục sinh. Mỗi bài đọc được chọn lựa đặc biệt để giúp bạn suy gẫm về sự giải cứu và Đấng Giải Cứu.

Cuối cùng, chúng tôi cầu nguyện cho bạn sẽ được mạnh mẽ, được khích lệ, được thách thức—và được thay đổi. Khi bạn bước đi với Đấng Christ qua những chặng đường mà Ngài đã cam chịu vì tình yêu, thì hãy thờ phượng Ngài với tấm lòng biết ơn. Nguyện sự giải cứu của Ngài mang một ý nghĩa mới mẻ khi bạn suy nghĩ đến lòng nhân từ và ân điển của Ngài.

Trở lại trang Chiến Thắng Trong Bi Thương để tìm thêm tài liệu.